Kenneth Gøtterup

Foldere

Den sikre retning – Kenneth Gøtterup

Kære Søvang – Mvh Kenneth

Kære Dragør Gl By – Mvh Kenneth

Politisk erfaring og tillidsposter

2014-2017

 • Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Dragør bevaringsnævn
 • Repræsentantskab for Movia
 • Repræsentantskab for HMN
 • Klimapolitisk Forum for Region Hovedstaden

2010-2013

 • Børn, social og sundhedsudvalg
 • Forældrebestyrelse Høgevænget
 • Dragør Bevaringsnævn
 • Lokalarkivråd.

Jeg har været aktiv i Dragør i mange år. I min ungdom aktiv i foreningslivet i Dragør og siden 2000 i det politiske liv i Dragør.

Før jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2010 var jeg aktiv i partiforeningsarbejdet med plads i bestyrelsen gennem flere år.

Uddannelse  
2009 Forvaltningshøjskolens executive  lederuddannelse KIOL
2009 Master of public policy (administration og ledelse) – Roskilde Universitetscenter
  Målrettet mod effektiv løsning af offentlige styringsproblemer og varetagelse af specialistfunktioner i ministerier, kommuner og i organisationer/institutioner, der arbejder sammen med den offentlige sektor. 
  Specialetitel: Diskursanalyse af begrebet faglig bæredygtighed
2003 Cand.scient.soc. – Ålborg Universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse
  Specialetitel: Brugerinddragelsens betydning for professionernes selvforståelse 
   
1999 Den Sociale Videreuddannelse – Danmarks Forvaltningshøjskole
1998 Socialformidler – Danmarks Forvaltningshøjskole
1994 Samfunds og Metodeudvikling – Danmarks Forvaltningshøjskole
   
1991 Dansk kommunalkursus 2
1990 Dansk kommunalkursus 1
1990 Uddannet assistent/sagsbehandler – Dragør kommune, socialforvaltningen
1998 HMX
   
   
Erhvervserfaring  
2009- Centerchef i Københavns kommune
2003-2009 Forstander Københavns Amt/Region Hovedstadens Psykiatri
1992-2003 Sagsbehandler i Københavns kommune og fra 1998 projektleder
1987-2003 Først elev på Dragør Rådhus og efterfølgende sagsbehandler i kommunens bistandsafdeling
   

Privat

Jeg er født på Amager og flyttede til Dragør i 1975. Første år boede jeg i Engparken og hele min barndom og ungdom på Solvænget. Jeg var som alle andre unge i Dragør tvunget til at flytte fra byen, da det var umuligt at få noget at bo i som ung. I årene derefter boede jeg i Sundby og et par år på Østerbro indtil jeg 1. februar 1999 flyttede tilbage til Dragør.

Jeg er gift med Signe og har to drenge på 13 og 16 år.

I min fritid er jeg passioneret Kitesurfer og nyder en tur i Øresund både sommer og vinter.

Seneste debatindlæg af Kenneth Gøtterup

Diger

Igennem mange år har skiftende kommunalbestyrelser drøftet, hvilken løsning der skal bringes i anvendelse for at sikre Dragør med et dige. Grundlæggende gik debatten i... Læs mere