Økonomien har stor betydning for fremtiden og kommunalvalget

Mangt og meget har været skrevet om økonomien i Dragør i denne valgperiode. En periode der har været præget af store udsving i økonomien, trusler om skattestigninger og en massiv gældsætning af Dragørs borgere, for at sikre driften. Inden længe skal vi alle til valgurnerne og der er ingen tvivl om, at økonomien kommer til at spille en rolle, for forskellene mellem partierne er blevet meget tydelige. Lad os se på, hvordan det er gået.

Fakta om kassebeholdningen

Fra 2014-2017 deltog Konservative i konstituering med Venstre, Socialdemokraterne og DF. Ved at fastholde et klassisk borgerligt fokus var kassebeholdningen med udgangen af 2017 på kr. 170 millioner kr. Heraf var kr. 68 millioner disponeret til byggeri af svømmehallen, så den reelle kassebeholdning var kr. 102 millioner. 2,5 år efter, helt præcist den 19. august 2020 skriver Indenrigsministeriet til Dragør kommune, at vores kassebeholdning var kr. 13,8 millioner og bad om en konkret handleplan. Hvordan kan vi så ende i den situation. Svaret er meget enkelt. Venstre, Socialdemokraterne og DF har ført en politik, hvor der har været overforbrug, og hvor lysten til at tilpasse Dragørs udgifter har været væk. Med andre ord, har det gamle ordsprog om at sætte tæring efter næring, ikke vundet indpas. Konservative har i samtlige budgetvedtagelser fremlagt forslag til besparelser der netop sikrede, en sund økonomi.

I stedet så vi en fælles beslutning mellem de tre partier, men nu i alliance med Liste T, der i april 2020 optog først kr. 35 millioner til styrkelse af kassebeholdningen og senere yderligere kr. 20 millioner til en ny marina.

Med udgangen af 2020 var vores kassebeholdning kr. 46 millioner som alene baserede sig på de massive lånoptagelser. Konservative foreslog i april 2020, at vi skulle gennemføre en besparelsesplan der sikrede at vi selv kunne spare op til vores kassebeholdning, i stedet for at gældsætte os. Det stod vi helt alene med.

Fakta om vores serviceramme og vores anlægsramme

Regeringen bestemmer, hvor mange penge hver kommune på bruge på henholdsvis service og anlægsopgaver. Dragør bruger som alle andre kommuner servicerammen fuldt ud. I Dragør havde vi i 2020 end ikke råd til at bruge de penge på renovering af bygninger som staten tillod og det blev også besluttet at skære yderligere på anlæg og vedligehold i løbet af året.

De politiske udmeldinger i de sidste 3 år

Trods forvaltningens meget klare udmeldinger og tallenes klare sprog, har vi ikke set nogle klare udmeldinger fra de politiske partier om, at sætte tæring efter næring. De tilpasninger man har lavet har været symbolske, samtidig med, at man udvidede antallet af stående udvalg og dermed flere udgifter til politikernes lønninger. Samtidig meldte nogle af partierne ud, at skatteforhøjelser kunne være en vej frem. Og kulminationen kom, da Venstre valgte at tage Liste T med i den politiske ledelse. Øget gældsætning skete med et fingerknips og vi fik alle sammen tankerne tilbage til slut 1990´erne hvor Liste T fik økonomien til at bryde sammen i Dragør og Indenrigsministeriet satte os på observationslisten. Helt det samme som der skete i august 2020.

Det kommende budget for 2022-2025

I sidste uge fik kommunalbestyrelsen så budgettallene for 2022-2025. Udmeldingen fra forvaltningen er meget klar. Den økonomiske politik vedtaget af Liste T, Venstre, Socialdemokraterne og DF, som handler om at vi skal have et overskud på driften og kr. 40

millioner i kassen, kan ikke overholdes. Så den politik de selv har vedtaget kan ikke længere nås med de midler vi har til rådighed. Samtidig forventes kassebeholdningen at styrdykke i 2023 så vi allerede i midten af 2023 er nede på en kassebeholdning på kr. 30 millioner.

Til gengæld starter året rigtig godt med cirka kr. 82 millioner i kassen. Årsagen til at kassebeholdningen er steget så meget er bl.a. at vi grundet COVID ikke fik brugt alle vores penge på vores drift i 2020 og samtidig har måtte udskyde en lang række vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygning og så er det væsentligt at holde sig for øje, at Dragør kommune stadig mangler at afregne kr. 42 millioner til medarbejderne i feriepenge, i forbindelse med den nye ferielov. Det kan vi enten indbetale over årene til en meget høj rente, eller på en gang. Det er ikke er besluttet endnu.

Fremtiden

Fortællingen om fremtiden er formentlig forskellig fra parti til parti. Vi vil tro, at de hos Liste T og øvrige partier fortæller historien om at det går godt, at kassebeholdningen er høj, at det er fornuftigt at låne penge og vi ingen særlige udfordringer har. Fra et konservativt perspektiv kalder vores økonomiske virkelighed på fortsatte omlægninger og besparelser i økonomien og en meget stram styring.

Det vil være helt uansvarligt at vedtage et budget, hvor kommunens egen økonomiske politik ikke overholdes. Det vil være helt uansvarligt, når vi i dag har en kassebeholdning der alene er bygget op på lån, at se ind i et budget, hvor kassebeholdningen dykker igen i 2023. Og det vil være uansvarligt at fortsætte projekter for lånte penge, uden at man ved, hvordan man kommer i mål. Her kan vi nævne havneprojektet med en ny marina. Her lånte de fire partier kr. 20 millioner, uagtet at hele projektet er anslået til mindst kr. 59 mio.

Derfor går Konservative til budgetforhandlingerne med forslag om at overholde den økonomiske politik, på sigt øge kassebeholdningen til mindst kr. 60 millioner, og stoppe lånoptag til drift og skattestigninger. Og vigtigst af alt, at vi laver de nødvendige tilpasninger af vores udgifter.

Med venlig hilsen

Den Konservative Byrådsgruppe

Kenneth Gøtterup, Borgmesterkandidat

Martin Wood Pedersen

Katrine Tholstrup

&

Kurt Christensen, Formand for den Konservative vælgerforening