Nyt fra Konservative i Dragør

Konservative ønsker Unesco ansøgningen stoppet!

For et par måneder siden behandlede kommunalbestyrelsen sagen om godkendelse af Unesco projektet i Dragør. På daværende tidspunkt foreslog Konservative, at man i kommunalbestyrelsen skulle tage den grundlæggende politiske drøftelse, om vi reelt ville fremme Unesco fremadrettet, før der blev arbejdet videre. Det syntes vi dels, at vi skyldte de... Læs mere

Sagen om udeservering har svært ved at finde en løsning

På By, Plan- og Erhvervsudvalgets møde i sidste uge behandlede udvalget, helt efter eget ønske fra udvalget, de nuværende regler for udeservering på Kongevejen. Baggrunden for at sagen blev behandlet var den omfattende debat der har været om udeservering i byen, og at udvalget ønskede en grundlæggende politisk drøftelse af,... Læs mere

Hurtigere byggesagsbehandling i 2021?

Når den sunde fornuft indfinder sig – hurtigere byggesagsbehandling er måske i vente i 2021 De mange borgere der de seneste år har bygget huse eller rådgivere der har hjulpet borgere i byggesager, har gang på gang oplevet, at sagsbehandlingen er meget lang. Ikke fordi vores medarbejdere ikke gør alt... Læs mere

Lad os værne om de ældre og samtidig tage et ansvar

Vi vover pelsen, med et indlæg om et område der kan være mange følelser i. Men vi oplever, at der er vigtige grundlæggende værdier på spil, i politikernes styring af kommunen. COVID-19 har præget 2020 og lige som alle andre kommuner har Dragør været udfordret med en blanding af regler... Læs mere

Planen for Engvejsarealet

Hvad er planen for Engvejsarealet. Det afgøres i denne uge I sidste uge blev sagen om Engvejsarealet behandlet på økonomiudvalgsmøde og skal behandles igen i denne uge på kommunalbestyrelsens møde. Det er således nu, at politikerne måske slår sømmet i og beslutter fremtiden for Engvej og kvarterets naboer. Lad os... Læs mere

Konservative går med i budgetforlig for 2021!

Langvarige budgetforhandlinger er færdige og efter grundige overvejelser valgte Konservative at gå med i budgetforliget for 2021. Det er første gang dette sker i denne periode, da vi har valgt at stå uden for de foregående 2 budgetforlig. Da forhandlingerne startede havde vi for at være ærlige svært ved at... Læs mere

Den økonomiske forudsigelighed

I sidste uge sende Indenrigsministeriet et brev til Dragør kommune. Et alvorligt brev som ingen kommuner ønsker at modtage. Af brevet fremgik det, at Dragør kommune ikke overholder reglerne for kassebeholdning og vores samlede likviditet er alt for lav. Ministeriet beder om en handleplan og konsekvensen er, at hvis ikke... Læs mere