Sport, Fritid og Kultur

Vi ønsker at det skal være muligt at deltage i et aktivt sports og foreningsliv og samtidig sikre kulturens udviklingsmuligheder i kommunen.

Fritids og kulturområdet har været et meget forsømt område i kommunen i de sidste 8 år.

Vi ønsker at det skal være muligt at deltage i et aktivt sports- og foreningsliv, og samtidig skal kulturens udviklingsmuligheder sikres i kommunen.

For Konservative er det vigtigt

  • At Hollænderhallen udgør et væsentligt omdrejningspunkt for forskellige former for idræt, og at foreningerne i langt højere grad inddrages i udviklingen af kommunens idrætspolitik.
  • At lokalhistorien prioriteres gennem Lokalarkivet, så vi for de efterfølgende generationer kan genfortælle historien om det Dragør, som vi alle holder af.
  • At kommunen værner om vor traditionsrige kulturarv og fortsat støtter vores museer.
  • At vi gennem dialog med foreningerne får udarbejdet en foreningspolitik, der kan sikre de mange foreninger en positiv udvikling og støtte det frivillige foreningsarbejde.
  • At hele området omkring Dragør Søbadeanstalt udvikles til i hele sommerhalvåret at være et område med såvel kulturelle som sportslige aktiviteter samt liv og engagement.
  • At vi sikrer en ordentlig badestrand i Dragør og andre udearealer, så de indbyder til motion og idræt.
  • At vi er opmærksomme på, at en del idræt dyrkes uden for de etablerede klubber og foreninger.
  • Badeanstalten (Dragør Søbad) benyttes hvert år af mange borgere – året rundt. Desværre oplever vi lavere vandstand. Derfor ønsker vi at forlænge bademolerne fra henholdsvis damer, herrer og midtermolen, så disse forlænges ud til dybere vandstand. På denne måde sikrer vi både voksnes og børns ønsker om lavt og dybt vand at bade i, og at Søbadet forbliver et vigtigt samlingspunkt – året rundt.

Indlæg om Sport, Fritid og Kultur

Fornuft og Tryghed

Efter at valgmøderne nu er overstået, og de sidste materialer er ved at være uddelt, er der måske stadig enkelte tvivlere. Her er nogle spørgsmål.... Læs mere

Diger og kystudvikling

Kommunernes Landsforening afholdt en 2 dages konference om Teknik og Miljø,og vi var tre politikere af sted fra Dragør. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard holdt en... Læs mere

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem... Læs mere