Sport, fritid og kultur

Når vi har fri sammen – sport, fritid og kultur

Fritids- og kulturområdet er i stadig udvikling, og vi vil gerne bidrage til en endnu større mangfoldighed i tilbuddene i Dragør. Mange aktiviteter er båret af ildsjæle, som vi skylder stor tak, og som er med til at sikre, at både unge og gamle kan finde gode fritidsaktiviteter i Dragør. Men også fra kommunens side bør vi støtte positivt op om gode aktiviteter.

Vi arbejder på:

  • At vi gennem en vedtaget foreningspolitik kan sikre de mange foreninger en positiv udvikling
    og støtte det frivillige foreningsarbejde.
  • At Hollænderhallen udgør et væsentligt omdrejningspunkt for forskellige former for idræt, og at foreningerne i langt højere grad inddrages i udviklingen af kommunens idrætspolitik.
  • At også idræt, som dyrkes uden for de etablerede klubber og foreninger, kan opnå støtte og opbakning.
  • At hele området omkring Dragør Søbadeanstalt udvikles til i hele sommerhalvåret at være et område med såvel kulturelle som sportslige aktiviteter samt liv og engagement. Desværre oplever vi lavere vandstand. Derfor ønsker vi at forlænge bademolerne fra henholdsvis damer, herrer og midtermolen, så disse forlænges ud til dybere vandstand. På denne måde sikrer vi både voksnes og børns ønsker om lavt og dybt vand at bade i, og at Søbadet forbliver et vigtigt samlingspunkt – året rundt.
  • At sikre en ordentlig badestrand i Dragør og andre udearealer, så de indbyder til motion og idræt.
  • At vi både som kommune og som borgere værner om vores fine kulturarv, støtter vores museer og bakker op om de mange stolte traditioner, som vi sammen har her i Dragør.
  • At lokalhistorien prioriteres gennem Lokalarkivet, så vi for de efterfølgende generationer kan genfortælle historien om det Dragør, som vi alle holder af.

Indlæg om Sport, Fritid og Kultur

Fornuft og Tryghed

Efter at valgmøderne nu er overstået, og de sidste materialer er ved at være uddelt, er der måske stadig enkelte tvivlere. Her er nogle spørgsmål.... Læs mere

Diger og kystudvikling

Kommunernes Landsforening afholdt en 2 dages konference om Teknik og Miljø,og vi var tre politikere af sted fra Dragør. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard holdt en... Læs mere