Sundhed

Sunde sammen på kryds og tværs

En god livskvalitet hænger også sammen med at føle sig sund, rask og godt tilpas. Derfor ønsker vi fra konservativ side, at sundhed og forebyggelse løbende er på dagsordenen – både i den politiske debat og i de ledelsesmæssige prioriteringer i kommunen.

Vi arbejder på:

  • At gode sundhedsfremmende tiltag prøves af.
  • At vi udvikler vores rekreative områder, så vi som borgere har lyst til at bevæge os i naturen.
  • At skoler og institutioner har fokus på sundhedsfremme.
  • At sundhed ikke kun handler om den fysiske sundhed, men i lige så høj grad om den mentale sundhed og livskvalitet.

Indlæg om Sundhed