Sundhed

Konservative ønsker at sundhed og forebyggelse er på dagsordenen i både den politiske debat og i de ledelsesmæssige prioriteringer i kommunen.

Konservative ønsker at sundhed og forebyggelse er på dagsordenen i både den politiske debat og i de ledelsesmæssige prioriteringer i kommunen.

For konservative er det vigtigt

  • At kommunen tør prøve nye tiltag af, der forbedrer borgernes sundhedstilstand.
  • At kommunen støtter sportsforeninger i at skabe gode forhold for breddeidrætten.
  • At vi udvikler vore rekreative områder, så vi som borgere har lyst til at bevæge os i naturen og kan få glæde af både natur- og motionsstier.
  • At skoler og institutioner har fokus på sundhedsfremme. At det usunde valg gøres svært og det sunde valg let.
  • At sundhed ikke kun handler om den fysiske sundhed, men i lige så høj grad om den mentale sundhed og livskvalitet.

Indlæg om Sundhed