Boligforhold

Boligudviklingen er vigtig fordi den har betydning for, hvordan byen udvikler sig over de næste mange år, og hvordan vi videregiver kommunen til de kommende generationer.

Boligudviklingen i en kommune som Dragør er vigtig. Den er vigtig fordi den har betydning for, hvordan byen udvikler sig over de næste mange år, og hvordan vi videregiver kommunen til de kommende generationer.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi påvirker miljøministeren til at lempe støjgrænserne om lufthavnen med henblik på yderligere områder til boliger og erhverv.
  • At vi tilgodeser et varieret boligudbud og har vilje til at gennemføre byggeri af ungdomsboliger og ”olde-koller”.
  • At der stilles krav til et hvert nybyggeri, så det falder naturligt ind i lokalområdet og vi værner om de særkender, vi har i de forskellige kvarterer i kommunen.
  • At vi er indstillet på at bebygge Engvejsarealet (den gamle opvisningsbane), det lille areal ved Hvidtjørnen med forlængelse af gårdhavehusene. Et nyt boligbyggeri kan være en blanding mellem ejerboliger og private lejeboliger, fx pensionskasser.
  • At kommunalt byggeri gennemføres miljø- og energivenligt.
  • At kommunen værner om de mange fredede og bevaringsværdige bygninger og kvarterer og bakker op om bevaringsnævnenes arbejde.

Indlæg om Boligforhold

250 nye lejligheder i Dragør

Har Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti endeligt løftet sløret for deres boligplaner i Dragør? Nej, siger de selv. Konstitueringsaftalens indhold om boligudvikling Efter valget blev... Læs mere

Fornuft og Tryghed

Efter at valgmøderne nu er overstået, og de sidste materialer er ved at være uddelt, er der måske stadig enkelte tvivlere. Her er nogle spørgsmål.... Læs mere