Boligforhold

Boligudviklingen i de kommende år

Boligudviklingen i en kommune som Dragør er vigtig, fordi den har betydning for, hvordan byen udvikler sig over de næste mange år, og hvordan vi videregiver kommunen til de kommende generationer.

Vi arbejder på:

  • At få miljøministeren til at lempe støjgrænserne om lufthavnen med henblik på øget udvikling med boliger og erhverv.
  • At få et mere varieret boligudbud, så vi også får ungdomsboliger og attraktive ”olde-koller”.
  • Klare krav til et nybyggeri, så det falder naturligt ind i lokalområdet, og så vi værner om de særkender, vi har i de forskellige kvarterer i kommunen.
  • At kommunale byggerier gennemføres miljø- og energivenligt.
  • At kommunen værner om de mange fredede og bevaringsværdige bygninger og kvarterer og bakker op om bevaringsnævnenes arbejde.
  • Muligheder for byfortætning i villakvartererne med respekt for naboerne

Indlæg om Boligforhold