Ordentlighed og måden, vi er sammen på

Dragør er en lille kommune, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs. Vi er sammen om at passe godt på vores lille hjørne af Danmark – og på hinanden.

Den måde, vi omgås på, er vigtig. I dag foregår mange debatter på sociale medier, men vi skal stadig huske respekten og ordentligheden, når vi debatterer. Også når vi taler om kommunens mange medarbejdere, som hver dag gør en stor indsats for at yde en god service, og som for manges vedkommende også selv er borgere i kommunen.

For Dragør er os – alle sammen. Derfor er det vigtigt, at vi tør stille krav til hinanden om måden, vi omgås på. Vi skal huske den gode tone og venlighed – den samme som når vi møder hinanden på gaden, drikker en kop kaffe med naboen eller deltager i et af byens mange arrangementer.

Derfor vil vi som konservative gå forrest ved at sætte fokus på ordentlighed og venlighed i den offentlige debat – også når bølgerne går højt.

Indlæg om Det politiske samarbejde

En tak fra Konservativ

Valget er overstået og konstitueringsforhandlerne er overstået. Tak til de 1360 vælgere i Dragør der har stemt på Konservative. Vi bevarede vores tre mandater og... Læs mere

Fornuft og Tryghed

Efter at valgmøderne nu er overstået, og de sidste materialer er ved at være uddelt, er der måske stadig enkelte tvivlere. Her er nogle spørgsmål.... Læs mere