Kom til kaffe sammen med Søren Pape

Fredag den 1. oktober kl.12.00 er der debat møde på Strandhotellet om fremtidens ældrepolitik. Søren Pape vil fortælle om ældrepolitik set fra Christiansborg og samtidig får vi muligheden for, at drøfte ældrepolitikken i Dragør. Kom gerne og giv dit besyv med, så vi kan tage dine synspunkter med i de næste fire års politiske arbejde.

Mere frit valg

Konservative i Dragør ønsker, at der er så bredt og frit valg som muligt, når vi bliver ældre og får brug for andres hjælp. I dag fungerer systemet sådan, at når man visiteres til hjemmehjælp eller hjemmepleje, får man meget afmålte ydelser, som fx et antal minutter til bad, og et andet antal minutter til rengøring mv.

Vi ønsker det anderledes. Vi ønsker en ældre omsorg i Dragør, hvor man som ældre bliver visiteret til hjælp generelt og ud fra ens funktionsniveau og hjælps behov, visiteres man til et fast antal timers hjælp. Indholdet af hjælpen kan man selv, eventuelt med sine pårørende, selv strikke sammen og bede kommunen om at levere. Som ældre ved man godt hvad ens behov er. Som pårørende kender man sin mor eller far bedst og kan sammen sine pårørende sammensætte sin pakke af tilbud man modtager fra kommunen. Det må og skal aldrig være hensynet til systemet der vejer tungest. For mig er det afgørende, at den ældres behov sættes først. Og det kan vi med en ny og ændret model for visitering, hvor fokus er at sætte borgeren før systemet.

Fra omsorgscenter til plejehjem

Enggården er i dag et omsorgscenter. For Konservative er det vigtigt hvad vi kalder tingene. Ingen bor i et center. Alle bor i et hjem. Så derfor er det vigtigt at vi betragter Enggården som et hjem og ikke et center. Vi skal netop fremhæve og have fokus på, at det er den ældres hjem. Når personalet er på besøg, er de ikke inde hos en borger, men de besøger en ældre medborger i deres eget hjem. Vi skal i fællesarealer skabe hjemlige rammer. Vi skal sikre fællesskabet, samtidig med at den ældres privatliv respekteres. Og så skal vi sikre, at der også er tid til, at tage med de ældre ud på tur og opleve det lokalsamfund de gennem en menneskealder har været en del af.

Frivilligheden holder os sunde

Wiedergårdens aktivitetshus er et tilbud der bliver brugt som inspiration landet over. Det unikke er, at vi netop gennem frivilligheden bruger den viden man selv har, samtidig med, at fællesskabet styrkes. Netværket, sammenholdet og fællesskabet på Wiedergården er et af de bedst forebyggende tiltag der findes. Lad os sammen stå vagt om dette fælleskab og sikre, at aktivitetshuset og eksisterer til næste generation bliver ældre.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat

Medlem af kommunalbestyrelsen

Konservative