Konservative sætter retningen

Konservative har fremlagt vores forslag til budgettet for 2022-2024. Vi er ikke med i et budgetforlig med Liste T, Venstre, Socialdemokraterne og DF. Det kan du læse mere om i dette indlæg. Der var officiel 2. behandling af budgettet den 23.september 2021. Desværre blev punktet helt sædvanen udsat, fordi Liste T, Venstre, Socialdemokraterne og DF ikke var blevet enige om deres budget. Så nu er sagen udsat på ubestemt tid.

Store værdiforskelle

Konservative gik ud af de fælles budgetforhandlinger torsdag den 16.september 2021. Konservative er af den opfattelse, at Dragør har brug for et budget, der en gang for alle retter op på de økonomiske udfordringer, sætter retningen og skaber roen for medarbejdere og ledelse. Vores grundlæggende værdiforskelle kommer tydeligt tilkende når vi skal sætte retningen for de næste fire år, og der er særligt store værdiforskelle mellem Liste T og Konservative, i forhold til den økonomiske retning. Forskellene mellem Konservative og øvrige landspolitiske partier er mindre, men, men da de i denne periode, har låst sig med forskellige politiske aftaler i konstitueringen, er en budgetvedtagelse med vores perspektiver i spil ikke muligt. Det bliver det forhåbentligt efter valget, hvor der kan føres en mere ansvarlig økonomisk politik.

De sidste års budgetlægninger

I de sidste mange år har Dragør kommune skulle spare. Vi har hvert år lavet besparelser på få hundrede tusinde kr. på de enkelte områder. I denne valgperiode har vi ikke set et budgetforlig der grundlæggende skaber en økonomisk ro på den lange bane, men der imod kortsigtede besparelser og ofte et budget, der kan kaldes ”stop&go” budgetter. Et ”stop&go” budget betyder at de decentrale områder får besparelser de skal udmønte hen over vinteren og foråret, for så at være i en stor budgetusikkerhed over sommeren, og til efterårets budgetforhandlinger starter det hele forfra. Det giver kun usikkerhed. I 2019 så vi en meget dårlig budgetvedtagelse der også medførte, at Liste T sammen med de øvrige partier, valgte at optage store lån i foråret 2020 for at sikre kassebeholdning og drift, samtidig med at flere partier åbent talte om mulige skatteforhøjelser.

Den Konservative retning

Konservative har i lighed med tidligere år, fremlagt et budget der tager ansvar. Vi har i vores budgetforslag taget højde for følgende

  • Ingen skattestigninger og nedsættelse af skatten til virksomheder
  • At vi får genopbygget vores kassebeholdning til 60 mio kr. i budgetperioden
  • At vi får frigivet midler til at vi kan øge vores anlægsbudget, så vi igen kan vedligeholde de kommunale ejendomme som daginstitutioner og skoler, samt veje med kr. 27 mio i hvert år fra 2024.
  • Vi reducerer i antallet af chefer på rådhuset, og sikrer, at der er en tættere kobling mellem decentrale ledere og direktører. Det giver både en besparelse og højere kvalitet, da direktionen bliver tvunget til at tage et andet ansvar for driften end hidtil. Vi ønsker at den ansvarlige direktør for fx daginstitutioner også har en direkte dialog og ledelse af daginstitutionslederen.
  • Vi reducerer i antallet af politiske udvalg på rådhuset og dermed udgifterne til politikerne. I denne periode har Liste T, Venstre, Socialdemokraterne og DF nægtet at ændre på dette for at tilgodese egne poster. Når der er behov for generelle besparelser må politikerne gå forrest.
  • Vi ændrer på budgetprocessen, så i stedet for, at vi hvert år laver besparelser og tilpasninger i oktober måned, lægges der et generelt effektiviseringskrav på 1% til direktionen. De skal så tidligt på året pege på, hvordan vi sikrer service på områderne, prioriteringer og besparelser og at denne dialog sker tidligt på året, så vi i god tid kan tilpasse vores udgifter, i stedet for de hovsa løsninger vores nuværende budgetprioriteringer er præget af.

De konkrete tilpasninger

Konservative finder effektiviseringerne på flere områder. Først og fremmest sparer vi ca. 1 mio kr. på politikernes honorarer ved at lave færre udvalg. Vi sparer ca 3.4 mio kr. på at ændre på ledelsesstruktur og konsulenter. Vi stiller krav om, at forvaltningen skal effektivisere vores drift med 7.4 mio kr fra 2023. Samtidig bliver vi som kommune ”reddet” ved, at forvaltningen har peget på en række områder, hvor forventet udgifter fremadrettet bliver mindre. Det er bl.a. på dagpengeområdet hvor der spares mellem 2-4 mio kr.

Konservative sætter ikke et generelt yderligere forbrug i gang, men vi giver virksomhederne bedre vilkår ved at nedsætte dækningsafgiften for erhvervsejendomme med 0,5 promille fra 2023. Der ud over og meget vigtigt, afsætter vi kr. 27 mio til vedligehold af kommunens bygninger. Samlet giver det en sund økonomi og styr på vores kommunale kassebeholdning jf. figuren.

Figuren viser den røde linje, hvor man kan se effekten af et konservativt budget.

Effet

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmesterkandidat

Martin Wood Pedersen, kandidat

Katrine Tholstrup

Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen