Børnepasning

Vores børns første år

Gode pasningsforhold er afgørende for, at vores børn får en tryg barndom, og at forældrene trygt
kan gå på arbejde. Vi ønsker, at Dragør skal være et dejligt og trygt sted at vokse op, og at både vuggestuer, dagpleje og børnehaver har høje faglige standarder.

Vi arbejder på:

  • At pasningsgarantien fastholdes.
  • At vi har bedst muligt uddannet personale i institutionerne, og at 60/40 forholdet mellem
    pædagoger og medhjælpere fastholdes.
  • At børnene skal have et aktivt børneliv i institutionerne, og at vi arbejder på en mobbefri børnekultur i Dragør.
  • At vi har velfungerende institutioner med en god normering, som er afgørende for børnenes trivsel, robusthed og senere skolegang.
  • At det pædagogiske personale løbende efterog videreuddannes.
  • At brug af lukkedage minimeres

Indlæg om Børnepasning

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem... Læs mere