Erhverv og turisme

Det skal være let at nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende i Dragør kommune, og vi skal som kommune fremme udviklingen inden for både erhverv og turisme.

Erhverv og turisme bidrager til en vigtig vækst i kommunen. Det skal være let at nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende i Dragør kommune, og vi skal som kommune fremme udviklingen inden for både erhverv og turisme. Dragør har meget at byde på for turister, og vi skal byde turisterne velkommen i byen.

For Konservative er det vigtigt

  • At dækningsafgiften for erhvervsejendomme lempes.
  • At grundskylden fastholdes eller nedsættes.
  • At vi er positive over for at støtte lokale erhvervsorganisationer i deres bestræbelser på at gavne erhvervslivet i kommunen.
  • At vi indenfor rammerne af lokalplanerne byder virksomheder velkomne i kommunen.
  • At vi ønsker bedst mulige betingelser for detailhandelen. Det vil ligeledes gavne turisterhvervene.
  • At vi sikrer fortsat udbygning af erhvervsområdet på LP 27.
  • At erhvervsområdet på Sdr. Tangvej kan flyttes til LP 27 så der kan ske en boligudvikling på Sdr. Tangvej.
  • At tennis-arealerne flyttes til de øvrige sportsarealer ved Hollænderhallen, så der kan ske en boligudvikling ved Engvej og måske plads til en senere, nødvendig udvidelse af Omsorgscentret.
  • Erhvervs- og turismepolitikken, som Konservative i sidste valgperiode har sikret gennemførelsen af, skal være et aktivt redskab for de politiske prioriteringer og skal udvikles i fornuftigt samarbejde med bl.a. Tårnby og Københavns kommuner.
  • En borgergruppe har opfordret til, at Dragør arbejder hen i mod at blive Unesco godkendt. Konservative finder, at det er en fin måde at værne om vores kultur og historie på, hvorfor vi støtter arbejdet for Unesco-godkendelse.

Indlæg om Erhverv og turisme

Diger og kystudvikling

Kommunernes Landsforening afholdt en 2 dages konference om Teknik og Miljø,og vi var tre politikere af sted fra Dragør. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard holdt en... Læs mere