Byggesagsbehandlingen skal opprioriteres

I hele denne valgperiode har der været udfordringer med byggesagsbehandlingen i Dragør. Ikke fordi vores dygtige medarbejdere på området ikke gør alt de kan. For det gør de. Men fordi at de generelt har været underbemandet frem og det er hverken i orden for medarbejderne, eller for de borgere, der har søgt om byggetilladelse. Og byggesags afdelingen i Dragør har særlige udfordringer, da vi udover almindelige sager, har fredning og bevaringssager, landzonesager mv.

Store personlige og økonomiske omkostninger

Når man som borger søger om byggetilladelse til fx etablering af et nyt hus, er der vigtige og personlige forhold på spil. Man glæder sig til at få en helt ny bolig. Man skal som familie måske finde andet sted at bo i en periode, der er store summer på spil hos den enkelte, og alle ønsker, en så smidig sagsbehandling som mulig. Gudskelov har vi en del sager der kommer hurtigt gennem systemet. Men vi har også det andet. Og her giver vi som kommune, borgerne en dårlig oplevelse, en dårlig service, og det man normalt kan glæde sig til, bliver nu en stressende oplevelse. Og sådan skal det ikke være, at være borger i Dragør.

Hvad er årsagen

Dragør er som lille kommune udfordret ved, at vi kun har få specialister på de enkelte områder. Og hvis en byggesagsbehandler i Dragør, fx stopper i sin stilling, så er der ikke andre til at tage over. Samtidig har vi over de seneste par år set et øget antal ansøgninger og samtidig haft rekrutteringsudfordringer, da der generelt er rift om byggesagsbehandlere i landets kommuner. Samtidig politikerne i Dragør sat gang i mange større projekter i gang, der kræver forvaltningens store opmærksomhed. Kombinationen af dette, skaber desværre stor ventetid

Dreyer fik til sidst sadlet hesten

Konservative har i denne valgperiode opfordret til, at der tilføres området ressourcer så der kan sikres en mere effektiv sagsbehandling, samtidig med, at vi kan lave et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Først da Konservative i 2020 krævede sagen på dagsorden til afstemning fik udvalgsformanden (Morten Dreyer) for området, sat en udvikling i gang. Det har betydet at puklen med byggesager er på vej ned. Men vi har stadig ikke fået løst udfordringen omkring lovliggørelsessager. Her har Dragør kommune aktuelt 51 lovliggørelsesager og 82 klagesager i aktiv sagsbehandlingsforløb. Det er problematisk, at der er lang ventetid på lovliggørelsessager, da disse ofte indbefatter udfordringer for naboer og det motiverer til, at tage lempeligere på byggelovgivningen, hvis kommunen ikke kan følge op sagsbehandling og pålæg. Faktisk har vi 248 byggesager af forskellig art kørende.

Hvad skal der til

I sidste nummer af Dragør Nyt skrev Konservative om vigtigheden af, at prioritere den helt almindelige kommunale hverdags drift, i stedet for politikenes drømmeprojekter. Det er byggesagsbehandling en vigtig del af. Derfor skal vi efter valget have skabt et flertal der en gang for alle vil løse dette. Det kan ske ved en oprustning af afdelingen, og samtidig indgåelse af en tværkommunal samarbejdsaftale med anden kommune, der kan bistå Dragør med sagsbehandlingen i særlige pressede sager. For vi kan ikke være bekendt over for borgerne, at lade sagerne trække ud, og vi kan ikke være bekendt over for vores dygtige medarbejdere, at give dem urimelige vilkår.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Konservative.