Lokalpolitik

Konservatives lokalpolitik er baseret på tradition og fornyelse. Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt.

Konservatives lokalpolitik er baseret på tradition, stabilitet, kvalitet og fornyelse. Vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for Dragørs borgere – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt.

Det Konservative Folkeparti blev stiftet i 1915, og lige siden har store personligheder med stærke konservative værdier sat mange vigtige fingeraftryk på dansk politik. Vi er kendt for mærkesager som Danmarks forsvar, retsvæsen, ligestilling, folkekirken, skole og uddannelse, erhvervslivets fremme, individets frihed under ansvar, sociallovgivning, og sparsommelighed i den offentlige forvaltning.

Vi har udviklet os til et midtersøgende, moderne konservativt parti, som er åben for at mødes med borgerne og for at indgå i samarbejde og kompromis med andre partier. Vi er et reformparti, men går ikke ind for forandring blot for forandringens skyld. Vi går ind for en styret udvikling, hvor vi vil ændre det, som er uhensigtsmæssigt, og forbedre det, som bør forbedres – og vi vil gøre det på et oplyst og økonomisk forsvarligt grundlag.

Læs vores lokale principprogram, se hvad vi vil, og stem på Konservative ved kommunalvalget i november 2017, så Dragør kan fortsætte den gode udvikling.

Vores lokale mærkesager