Lokalpolitik

Hvad vil det egentlig sige at være konservativ?

Mange konservative betragter sig selv om værdikrigere. Vi værner både lokalt og nationalt om vores fælles værdier, vores kulturarv og de mange særegne, danske ting, som generationerne før os har skabt. For vores demokrati er ikke kommet af sig selv, og når vi i dag arbejder med at skabe et velfungerende, moderne samfund, så gør vi det med respekt for vores fælles historie.

Det danske samfund hviler på et kristent værdigrundlag, og vi er et af de mest demokratiske lande i verden målt på tryghed, tolerance og plads til forskellighed. Men som konservative er vi meget bevidste om historiens vingesus og de tider, hvor det har været nødvendigt at kæmpe for Danmark og demokratiet. Også i dag oplever vi angreb på ytringsfrihed, forskellighed og danske værdier. Derfor skal vi stadig være villige til at kæmpe for det, vi tror på – og det er vi!

Mange af vores mærkesager er velkendte: social ansvarlighed, skole og uddannelse, en velfungerende offentlig forvaltning, erhvervslivets fremme, Danmarks forsvar, retsvæsen, ligestilling, folkekirken og individets frihed under ansvar.

Disse mange vigtige emner arbejder vi i Dragør målrettet på at få omsat til politiske beslutninger, der gør en reel forskel for borgerne i hverdagen.

Vores mål er at skabe de bedst mulige betingelser for alle borgere – uanset hvor de er i livet, og hvad de har behov for. Vi har et fælles samfundsansvar for at hjælpe de, der har brug for det. Men dette handler ikke kun om, hvad det offentlige kan tilbyde – det handler også om, hvad vi hver især bidrager med som borgere. Derfor går det politiske arbejde også langt udover rådhuset – det trækker tråde ud til hele Dragør, og på de næste sider kan du læse om vores visioner for Danmarks – synes vi – dejligste kommune.

Vores lokale mærkesager