Konservatives bud på udviklingen af Dragør Havn

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var der en drøftelse af den kommende udvikling af Dragør havn, hvor Liste T, sammen med Socialdemokraterne, Venstre og DF iværksatte et stort udviklingsprojekt til en forventet pris af kr. 60 mio, selvom Dragør kommune kun har kr. 30 mio til projektet, hvoraf de kr. 20 mio lige er hjemtaget i lån. Konservative stemte imod og læs nedenfor, hvad vi syntes man burde gøre.

Lidt historik

Udviklingen af Dragør havn har været drøftet i mange år. Og når vi taler om udvikling, så er det vigtigt at huske på, at der er et behov for et løbende vedligehold, så moler, arealer mv fungere tilfredsstillende. Med andre ord, den helt almindelige daglige vedligehold. Og så er der et andet spor der handler om man skal ændre på havnens form, arkitektur, bygninger med videre. Gennem årene har kommunalbestyrelsen været bekendt med, at vi ikke har sat nok midler af, til det daglige vedligehold. Og det har alle partier været ansvarlige for, også Konservative.

Vi lånte kr. 20 mio

Ved budgettilpasningen af kommunens budget i foråret 2020, hvor kommunekassen var ved at være tom, vedtog Liste T, socialdemokraterne, Venstre og DF, at låne kr. 20 mio til et udviklingsprojekt. Disse 20 mio blev lagt sammen med yderligere kr. 10 mio, som hele kommunalbestyrelsen havde sparet op til, for at sikre det daglige vedligehold af havnen. Liste T og øvrige partiers ambition var, at forlænge Nordre mole, at forbinde lystbådehavnen med færgehavnen via en rende gennem sandtangen og lukke den eksisterende indsejling til lystbådehavnen, herunder også en oprensning af Dragør ny lystbådehavn, hvor bundmaterialet indbygges bag en ny spunset østmole. Moles gøres tæt så fremtidig tilsanding undgås og molen overvejes forberedt til at kunne indgå i en eventuel fremtidig del af en fremskudt stormflodssikring af Havn og Dragør Gl. By.  Fra lystbådehavnen graves en rende til den gamle færgehavn, og der etableres en ny bådebro og kajanlæg med plads op til ca. 100 både i lystbådehavnen.

Budgettet holdt ikke og virkeligheden indhentede os

For snart 5-6 år siden fik kommunalbestyrelsen en analyse af, hvad det ville koste at lave ovenstående. Den gang fik vi af vide, at det kostede i omegnen af kr. 60 mio. I foråret 2020 mener de andre partier så, at vi kan gå i gang, for nu har man afsat kr. 30 mio, hvoraf de kr. 20 mio er et nyt lån. I foråret 2021 indhentede virkeligheden os. Undersøgelsen af priserne for etablering af ovenstående viser sig, at koste kr. 59 mio. Alligevel vælger Liste T, Socialdemokraterne, Venstre og DF at gå i gang med projektet.

Regningen efterlades til næste kommunalbestyrelse

På kommunalbestyrelsens møde i maj måned, hvor man besluttede at gå i gang, blev det meget tydeligt fortalt af de andre partier, at de har valgt at gå i gang med projektet. Og i debatten blev det omtalt, at man nu vil gå i gang med en del af projektet for de penge man har lånt, og så må resten tages i fremtidige etaper. På et direkte spørgsmål fra Konservative om økonomistyringen i et så stort projekt, og hvordan man vil skaffe finansiering til de kommende etaper, var der en larmende tavshed fra alle partier. Lysten og viljen til at udvise sit entreprenantskab og iværksætte store udviklingsprojekter er større, end lysten og viljen til at få styr på økonomien i projektet. Nu går man i gang med et stort projekt, hvor man kun har råd til halvdelen, og lægger regningen for det næste etaper til kommende kommunalbestyrelse, uden at man overhovedet ved, hvordan finansieringen skal ske. Og med den aktuelle økonomiske situation er der kun to muligheder. 1) yderligere lånoptagning, eller 2) vi sparer på vedligehold af bygninger og veje alle andre steder.

Hvad vil Konservative

Først og fremmest vil vi gerne tilkendegive at det samlede havneprojekt er meget interessant og ville være fantastisk at gennemføre, hvis vi havde råd. Vi har endda haft samme tanker i vores tidligere valgprogrammer. Men som Konservative iværksætter vi ikke store projekter uden at have råd. Selv den første etape har man måtte låne kr. 20 mio til, og man aner intet om den fremtidige økonomi. Det finder vi uansvarligt. I stedet mener vi, at vi må anvende de opsparede midler på kr. 10 mio til almen vedligehold og så løbende afsætte midler i budgettet til yderligere løbende vedligehold, så der ikke sker en forringelse. Sideløbende må vi så spare op til de store udviklingsprojekter. Og det kommer til at tage nogle år. Men vi får ikke en økonomisk bæredygtig kommune ved, at optage lån til drift og udvikling.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Medlem af kommunalbestyrelsen

Spidskandidat til kommunalvalg 2021

Konservative