Tennis, Engvejsarealet og boligudviklingen

Vi har noteret os, at nogle af de partier der har indgået et boligforlig om byggeri af Engvejsarealet, har et behov for at sætte mere fokus på, hvad Konservative vil med dette område, end hvad de reelt selv har besluttet. Konservative står altid på mål for egne beslutninger, både de gode som dårlige, og vi er også altid klar til, at fortælle tydeligt, når vi skifter mening. Så lad os tage en tur sammen på Engvej.

Tennis klubben

I gennem mange år, har Konservative ønsket, at samle alt idræt ved Hollænderhallen. Også tennis. Den holdning kender borgerne, og Tennisklubbens bestyrelse som vi har været i dialog med gennem årene. Men fakta, love og regler har ændret sig og der kan ikke etableres tennisbaner ved Hollænderhallen. Derfor har vi også skiftet holdning og da vi fik denne melding og meget klare juridiske vurdering, har vi naturligvis droppet vores tidligere standpunkter. Det betyder, at vi er klar til at indgå positive drøftelser med Tennisklubben om en fortsat langvarig lejekontrakt af arealet, hvor der er baner i dag. Dermed ligger det helt klart. Konservative bevarer tennisklubben på Engvej.

Tidligere politisk beslutning om Engvejsarealet.

Ved sidste valg i 2017 havde Konservative en vision om, at bebygge Engvejsarealet med ejerboliger. Vi meldte ud at hvis der skulle bygges, skulle grunden sælges til højest bydende for at sikre højeste provenu til kommunekassen. Det fortalte vi også om på KB møde i juni 2021. Nemlig at hvis der skal bygges på Engvejsarealet handler det om, at få den bedste økonomi ud af det for kommunen. Vi skal ikke som nogle ønsker lave en udvikling der ikke giver penge til kommunen.

Virkeligheden har ændret sig, og vi bevarer det grønne område

Men tiden og vilkårene har ændret sig. I 2017 var vores antagelse, at man som kommune kunne flytte tennisbanerne til Hollænderhallen. Det har vi så som anført ovenfor fået afklaret at man IKKE kan, grundet mange forskellige regler. Og dermed ændrer vilkårene sig også for en Konservativ vedr. boligbyggeri. Der er slet ikke de boligudviklingsmuligheder som vi mente der var ved sidste valg og derfor heller ikke den økonomi vi troede der kunne være. Grunden er nu markant mindre værd og dermed vil det også være vanskeligere at lave et ordentligt byggeri på grunden. Derfor er vi med på, at grunden i hele næste valgperiode forbliver liggende som et åbent offentligt og grønt areal til gavn for borgerne. Ikke kun de omkringboende, men for alle borgere i Dragør og ikke mindst de mange børn.

Plejeboligbehovet kan på sigt ændre vilkårene

Vi har en udfordring vi skal have helt styr på. Antallet af ældre stiger, og hvis vi får behov for flere plejehjemspladser i Dragør skal der findes et areal til en ny plejehjemsafdeling. Wiederparken er fredet, så skal man bygge i nærheden af Enggården, så er det nærmeste areal området på Engvej. Så lad os få styr på vores behov for plejeboliger og stille og roligt bruge de næste fire år på, at få lagt en god plan, hvor både behovet for plejeboliger kan tilgodeses og de grønne områder bevares.

Liste T, Socialdemokraterne, Venstre og DFs boligplan

Hver af de fire partier har forskellige begrundelser for at ville bygge på Engvej. Socialdemokraterne og DF ønsker flere almene boliger. Venstre har hoppet lidt frem og tilbage med deres synspunkter og Liste T argumenterer for, at de vil hindre det de kalder en Konservativ udvikling.

For ca 1-1,5 år siden var flere boligudviklere, både private og almene boligselskaber, inviteret til at give deres besyv med om grunden. Og fælles for både private og almene selskaber, så var meldingen som vi oplevede den, at hvis der skal være økonomi i en boligudvikling, skulle man have

boligudvikling på hele grunden. Nu har Liste T, Socialdemokraterne, Venstre og DF lavet en lappeløsning med lidt byggeri og det tror vi ikke, at der er mange der vil være interesseret i at være bygherre på eller i værste fald med en meget dårlig økonomi for kommunen. Der har været meget usikkerhed om grunden, fra at Venstre, Socialdemokraterne og DF lancerede et boligbyggeri i deres konstituering, til de trak det tilbage, da de blev uenige, for senere at lave en nyt forlig om bygge på Engvej sammen med Liste T.

Da intet når at blive gennemført inden valget, er Konservatives håb, at der efter valget vil være et politisk flertal der sammen med Konservative vil lade grunden forblive ubebygget i næste valgperiode, og at vi sammen får lavet en god analyse og vurdering af, om der i fremtiden vil være behov for udvidelse af plejehjemspladser.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Medlem af kommunalbestyrelsen

Konservative