Hvad er Konservatisme

Konservatisme er en politisk ideologi baseret på en evolutionær udvikling af et samfund i modsætning til en revolutionær udvikling. Gennem den evolutionære udvikling overlever de gode elementer af et samfund, og de dårlige sorteres fra. Konservatismen lægger således vægt på det bestående samfund og dets institutioner, og historien bliver derfor vigtig for den konservative, da man må kende historien, for at man i nutiden kan skelne mellem de gode bevaringsværdige samfundselementer og de dårlige, der skal ændres.

Konservatismen ser det som mål at bevare fælles værdier som historie, kultur, tradition, slægt og ære, værdier der eksisterer forud for individet. Samfundet har pligt til at drage omsorg for de svage medborgere, og samfundets behov for stabilitet og sammenhængskraft kan derfor vægtes over individets frie udfoldelse