Veje og trafik

Dragør er en pendler kommune. Mange borgere er afhængige af privatbilisme og/eller den kollektive trafik. Vi skal sikre, at der er plads til begge transportformer, så alle tilgodeses.

Dragør er en pendler kommune. Mange borgere er afhængige af privatbilisme og/eller den kollektive trafik. Vi skal sikre, at der er plads til begge transportformer, så alle tilgodeses. Infrastrukturen skal virke, så det er nemt at pendle mellem hjem og arbejde og til og fra institutioner.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi skal sikre lettilgængelig offentlig transport til nærmeste metrostationer.
  • At vi som kommune arbejder for, at der etableres billige parkeringsmuligheder ved Metrostationerne.
  • At de mange spærringer i vængekvartererne revurderes.
  • At der sker en generel styrkelse af trafiksikkerheden ved, at der benyttes hastighedsdæmpende tiltag, der indsnævrer vejene.
  • At der indføres 40 km zone i vængerne og i større boligområder.
  • At der sikres forsvarlige tilkørselsforhold til vores erhvervsområder.
  • At veje, cykelstier og fortove løbende istandsættes.

Indlæg om Veje og Trafik

Afslag på ringbus

Transportministeriet (ministeren er LA Ole Birk Olesen) har givet Dragør afslag på at etablere ringbus. Transportministeriet svar til Dragør Kommune (Id nr. 309510)

Tryghed i trafikken

Trafiksikkerhed specielt omkring skolerne er et evigt tema, og vi bliver aldrig færdige med hverken at skabe forbedringer eller debattere emnet. Dragør har i de... Læs mere