Skoler

Konservative ønsker innovative skoler med et godt arbejdsmiljø for børnene og et moderne læringsmiljø.

Konservative ønsker innovative skoler med et godt arbejdsmiljø for børnene og et moderne læringsmiljø.

For konservative er det vigtigt

  • At Dragørs skoler skal stimulere elevernes forskelligheder, så vi understøtter mangfoldighed, accept og inklusion.
  • At lærerne løbende tilbydes den nødvendige faglige videreuddannelse.
  • At skolebestyrelsen skal understøttes bedre af ledelsen
  • At forældregruppernes engagement i skolen tages alvorligt, og der skal satses mere på, at inddrage forældrenes ressourcer og virkelyst til gavn for børnene og skolens udvikling.
  • At skolen kan stimulere såvel de bogligt stærke børn som de praktisk begavede børn.
  • At skolerne er opdateret på IT området.
  • At skolerne har ordentlige toiletfaciliteter til eleverne.
  • At indeklimaet er i orden og der skabes gode miljøer til elevernes frokostpauser.
  • At der arbejdes aktivt for et samarbejde mellem idrætsforeninger og skoler.

Indlæg om Skoler

Status på skoleområdet

Status på skoleområdet Skoleområdet er løbende til debat. På næsten ethvert Børn, Fritids- og Kulturudvalgsmøde har vi sager, der har en relation til skolen, og... Læs mere