Skoler

Vores børns skolegang

Dragørs folkeskoler skal udvikle børnene både fagligt og socialt. Efter en årrække med reformer, sammenlægninger og uro, er der nu skabt gode faglige rammer for, at vores børn kan få en god og lærerig skolegang.

Vi arbejder på:

  • At de fysiske rammer løbende vurderes og forbedres.
  • At skolebestyrelsen skal understøttes bedre af ledelsen, og at forældregruppernes engagement i skolen tages alvorligt, så skolerne i højere grad inddrager forældrenes ressourcer og virkelyst til gavn for børnene og skolens udvikling.
  • At skolen kan stimulere såvel de bogligt stærke børn som de praktisk begavede børn.
  • At skolerne skrider konsekvent ind overfor mobning, som ikke skal accepteres i nogen form.
  • At skolerne er opdateret på it-området.
  • At der arbejdes aktivt for et samarbejde mellem idrætsforeninger og skoler

Indlæg om Skoler

Status på skoleområdet

Status på skoleområdet Skoleområdet er løbende til debat. På næsten ethvert Børn, Fritids- og Kulturudvalgsmøde har vi sager, der har en relation til skolen, og... Læs mere