Beskæftigelse

Det skal kunne betale sig at arbejde, at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og tage en uddannelse frem for at være på passiv offentligt forsørgelse. Det er et personligt ansvar at kunne forsørge sig selv og sine nærmeste.

Det offentlige skal sikre et grundlæggende sikkerhedsnet, der holder hånden under dem, der er midlertidigt ledige, og dem der er mere permanent ledige på grund af alvorlig sygdom. Men sikkerhedsnettet må aldrig blive en sovepude. Det er hverken til gavn for den ledige eller for samfundet. Derfor skal ydelser som dagpenge og kontanthjælp fortsat modsvares af et håndfast krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig skal vi sikre, at ydelserne har et niveau, så det altid kan betale sig at arbejde. Udgangspunktet må være, at alle danskere skal have en gevinst på minimum 3.000 kroner om måneden ved at tage et normalt fuldtidsarbejde i forhold til at stå udenfor arbejdsmarkedet.

For Konservative er det vigtigt at

  • En øget økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. I dag kan det ikke betale sig at arbejde for tusindvis af danskere.
  • Flere muligheder for at gøre en ekstra indsats, flere fordele ved at tage et arbejde og bedre adgang for vores virksomheder til den nødvendige arbejdskraft.
  • En gevinst på minimum 3.000 kroner om måneden for alle, eller en ekstra timeløn på 20 kroner, ved at gå fra offentlig forsørgelse til at være i beskæftigelse.

Indlæg om Beskæftigelse