Unge

Når vores børn bliver teenagere

Det skal også været godt at være ung i Dragør, og derfor skal de kommunale tilbud være attraktive, så de unge vil bruge dem og deltage aktivt.

Vi arbejder på:

  • At inddrage de unge mere i planlægningen, så de kan komme med idéer, udfordre kommunalbestyrelsen og få indflydelse på udviklingen.
  • At kommunen medvirker i afholdelse af arrangementer, der tilgodeser de unges ønsker.
  • At der er sportstilbud til de unge, der ikke er medlemmer i foreninger.
  • At vi igen får et aktivt ungdomsråd, som giver de unge får lyst til at engagere sig i samfundsudviklingen.
  • At de unge, når de er blevet voksne, vil tænke tilbage på Dragør som en kommune, der tog dem alvorligt og inddrog dem i samarbejdet.

Indlæg om Unge