Unge

Er det godt at være ung i Dragør? Det skal det være – og derfor skal de kommunale tilbud være attraktive, så de unge vil bruge dem og deltage aktivt.

Er det godt at være ung i Dragør? Det skal det være – og derfor skal de kommunale tilbud være attraktive, så de unge vil bruge dem og deltage aktivt.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi inddrager de unge i planlægningen. Giver dem mulighed for at komme med udspil, udfordre kommunalbestyrelsen og få indflydelse på udviklingen.
  • At kommunen medvirker i afholdelse af arrangementer, der tilgodeser de unges ønsker.
  • At der er sportstilbud til de unge, der ikke er medlemmer i foreninger.
  • At de unge, når de er blevet voksne, vil tænke tilbage på Dragør som en kommune, der tog dem alvorligt og inddrog dem i samarbejdet.
  • At vi støtter ungdomsrådet i dets arbejde, så det hele tiden er attraktivt at være en del af dette, og de unge får lyst til at engagere sig i samfundsudviklingen.

Indlæg om Unge