Frivilligt arbejde

Dragør kommune er beriget med mange borgere, der gør en stor indsats i de mange foreninger, vi har i kommunen og i anden form for frivilligt socialt arbejde. Det er en indsats, som ikke kan undværes, idet det er et vigtigt og helt nødvendigt arbejde, som supplerer de offentlige velfærdsydelser og sikrer generel velfærd og attraktive fritidstilbud.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi som kommune gennem en aktiv frivillighedspolitik støtter op om dette arbejde.
  • At vi som kommune støtter udviklingen af det frivillige arbejde, gennem anerkendelse og aktiv handlen.
  • At vi som kommune medvirker til, at der kan skabes netværk mellem de frivillige aktører, og at de indgår som en aktiv sparringspartner i udviklingen af Dragør kommune.

Indlæg om Frivilligt arbejde

Frivillig fredag 2016

Hyldesten til frivillig- og foreningslivet foregår bag Cafe Espersen, fredag 30/9. Arrangementet er en hyldest til frivillig- og foreningslivet og foregår på havnen bag Cafe... Læs mere