Ældreområdet

Ældreområdet er et vigtigt område i kommunens velfærdspolitik. Generationen af ældre har gennem mange år bidraget til samfundets udvikling, men har stadig mange ressourcer, som fortsat kan udnyttes til gavn og glæde for alle borgere, og bidrage til samfundets fortsatte udvikling.

Ældreområdet er et vigtigt område i kommunens velfærdspolitik. Generationen af ældre har gennem mange år bidraget til samfundets udvikling, men har stadig mange ressourcer, som fortsat kan udnyttes til gavn og glæde for alle borgere, og bidrage til samfundets fortsatte udvikling.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi som samfund støtter de ældre, der har behov for offentlig service.
  • At vi anvender velfærdsteknologiske løsninger, hvor det giver mening og hvor det kan frigive plejemæssige ressourcer til bedre service for de ældre.
  • At vi fastholder den ældres ret og frihed til at vælge mellem forskellige udbydere af velfærdsydelser.
  • At kommunens plejecenter og hjemmepleje gør brug af nyeste faglige og innovative metoder.
  • At den kommunale madproduktion gøres sund og indbydende og tidssvarende.
  • At Aktivitetshuset anerkendes for det forebyggende arbejde de udfører, og at vi fortsat støtter udviklingen af husets aktiviteter.
  • At vi inddrager de ældre mest muligt i debatten om ældrepolitik og får sat fokus på det frivillige sociale arbejde.
  • At vi inddrager Ældrerådet og bruger dets anbefalinger.
  • At vi har de nødvendige plejeboliger på længere sigt. For at vi altid kan sikre vores ældre borgere en tidssvarende plejebolig, når behovet opstår, ønsker vi, at der planlægges hen mod en senere udvidelse af Enggården. En sådan udvidelse kan finde sted på arealet ved Engvej (der hvor tennisbanerne ligger). Formålet med dette er, at få bygget plejeboliger i umiddelbar nærhed af omsorgscentret Enggården, så vi kan tilbyde alle ældre den nødvendige boligform og service.

Indlæg om Ældrepolitikken

Konservativ ældrepolitik

På sidste møde i Social- og sundhedsudvalget blev flere Konservative forslag vedtaget. Forslag der alle skaber en markant og direkte ændring for borgerne. Ældremilliarden –... Læs mere