Handicap

I alt for mange år har vi haft for lidt fokus på tilbud og service til de borgere, som har et fysisk eller psykisk handicap. Det skal vi have ændret fokus på.

For Konservative er der to vigtige pejlemærker. Det er ligestilling og tilgængelighed.

Ligestilling for os handler om, at man ingen steder i Dragør skal have svært ved at komme frem, deltage i arrangementer eller benytte offentlige lokaler, fordi man har et handicap. Vi skal arbejde målrettet med tilgængelighed for alle som en helt naturlig del af hverdagens prioriteringer på rådhuset. Det gælder også i trafikken. Derfor mener vi at man bør lave en vurdering af alle offentlige bygninger, og vores trafikale forhold og vurdere, hvilke tiltag der mangler. Herefter bør dette prioriteres i vores anlægsbudet.

Indlæg om Handicappolitikken