Tænk, hvis vi havde en kommune som….

Det er et spørgsmål som mange borgere rejser og for de borgere der overværede sidste kommunalbestyrelse tænker nok, at kommunalbestyrelsen ikke får ført mange visioner ud i livet.

Tænk, hvis vi havde en kommune som prioriteret friluftslivet. Tænk hvis vi kunne skabe en udvikling omkring Dragør Søbad, hvor vi kunne udvikle en lækker strand. Tænk hvis der på stranden kunne være forskellige former for sommeraktiviteter og vi I Dragør kunne have vores egen lille strandpark mellem fortet og Sylten.

Tænk,  hvis vi havde en kommune som i tide havde udvist visioner for idrætslivet. Så havde vi for længe siden været i gang med at omsætte en politik for vores breddeidræt. Så havde vi som kommune understøttet samarbejdet på tværs af foreningerne. Så havde vi som kommune gået forrest i samarbejdet omkring idrætsarbejdet med de unge, og det forebyggende sundhedsarbejde for de ældre. Så havde vi i tide fået rettet op på Hollænderhallen, der i dag forfalder.

Tænk,  hvis vi havde en kommune som havde visioner for ældreområdet i Dragør. Så havde vi haft en kommune, hvor vi havde understøttet det frivillige sociale arbejde meget mere. Så havde vi støttet muligheden for at der var flere besøgsvenner til ensomme ældre. Vi havde i samarbejde med restaurationslivet lavet alternative kommunale madordninger til de ældre. Så havde vi lavet kommunale arrangementer med fokus på social trivsel og sundhed for ældre.

Tænk,  hvis vi havde en kommune som i tide havde haft visioner for erhvervs og turisme indsatsen. Så havde vi haft en kommune som var i løbende dialog med erhvervslivet og i tide kunne sætte tiltag i gang der udvikler erhvervet. Så havde vi haft et fast samarbejde med forskellige turistorganisationer og i hele sommerhalvåret haft fast besøg af mange turister der kunne handle i vores by, spise på restauranter og give Dragør omtale.

Tænk,  hvis vi have en kommune som ikke have berøringsangst over for udvikling på havnen. Så havde vi haft en havn der tilgodeser alle i Dragør. Så havde det været attraktivt at kommende sejlende til Dragør og et aktivt fritidsliv af andre brugere af havnen. Så havde vi haft en erhvervsudvikling og måske et mindre antal boliger i samspil med erhvervslivet. Så havde vi haft en havn der ikke forfalder.

Tænk,  hvis vi havde haft en kommune som syntes de skulle gøre noget for ungdommen. Så havde vi haft en kommune som var i løbene dialog med de unge om deres behov. Så havde vi haft en kommune som ville lave fester for de unge. Så ville vi have en kommune som også havde tilbud til de unge som ikke lige dyrker en af de store sportsgrene.

Tænk,  hvis vi haft en kommune som havde visioner for kulturlivet. Så ville vi have haft en kommune, hvor kunstudstillinger var naturligt. Hvor musik, sang og teater var noget der ofte var at finde i vores by. Så havde vi haft et spillested for musikere i byen.

Tænk,  hvis vi havde haft en kommune som havde bæredygtige visioner for skole og daginstitutioner. Så havde vi haft en kommune som ikke vedtager håbløse forandringer uden der er midler til at gennemføre dem.

Og hvorfor har vi så ikke det

I denne periode i kommunalbestyrelsen har både forvaltning og det politiske system brugt næsten to år på utallige skolereformer der ikke kan blive til noget. Vi har været meget dårlige til, at hæve os lidt op over hverdagens opgaver og tænke Dragørs udvikling på den lange bane.

Men vi har fået vedtaget en meget flot kommuneplan der giver en retning. Men vi mangler nu, at kommunalbestyrelsen tager hinanden i ed, og omsætter en handleplan for de næste 8 år med udgangspunkt i kommuneplanen.

Hvis kommunalbestyrelsen kunne blive enige om, at udarbejde en konkret handleplan i, hvordan vi skal omsætte kommuneplanen i praksis vil det være et stort aktiv for Dragør. Et stort aktiv fordi vi så vil forpligte os på en kommende udvikling og ikke kun de fine ord som fremgår af vores kommuneplan.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Medlem af kommunalbestyrelsen
Konservativt Folkeparti