Fest til Dragørs unge – nu uden politisk opbakning

På sidste SBKU stillede den konservative gruppe et forslag om, at kommunen tog initiativ til, at afholde en fest for Dragørs unge. Desværre blev forslaget nedstemt på foranledning af Venstre.

Forslaget som ikke blev til noget

SBKU drøftede på sidste møde SSP indsatsen i kommunen. Fra konservative side skal der lyde en stor anerkendelse for SSP indsatsen. Der ydes et flot stykke arbejde. I 2010 ønskede SSP området at holde en fest for kommunens unge. Desværre blev dette ikke til noget, idet klubberne ikke følte de havde ressourcer til at deltage i planlægningen.

Konservative stillede et forslag om, at SSP og klubberne i et gensidigt samarbejde afholder en fest for de unge i Dragør. Forslaget var tænkt som, at kommunen tager et positivt initiativ til at tilbyde de unge i Dragør et uforpligtende fest miljø under trygge rammer og som med tiden kan udvides til at blive holdt flere gange om året, gerne i samarbejde med frivillige forældre der vil give en hånd med.

Vi stillede forslaget, fordi vi som konservative syntes, at det kunne være et godt supplement til øvrige tilbud til unge. Fordi vi gerne vil etablere et festmiljø under ordnede rammer. Fordi vi som kommune bør prøve det af, om det i lighed med andre kommuner, også kan være en succes for Dragørs unge. Fordi vi gerne vil inddrage de unge i planlægningen.

Selvom klubberne tidligere har meldt ud, at de ikke kan afsætte personale til at deltage en hel aften, kan dette jo let løses ved, at den aften festen holdes, er klubberne lukket. Beslutter man det er ressourcerne frigivet.

Tidligere succes

For få år siden holdt ungdomsskolen, klubberne og SSP et GIGA-Party for de unge. Det var en stor succes med både stand up og fest og var for de unge en kæmpe succes. Ligeledes har en lang række andre tiltag i ungdomsskoleregi som filmnight i biografen, LAN party og lignende været en succes.

Ved afstemningen i SBKU var det kun Dansk Folkeparti der kan se det fornuftige i forslaget. Liste T og Socialdemokraterne undlod, og Venstre valgte at stemme imod, så forslaget ikke blev vedtaget.

Når Venstre ikke vil  – må vi forældre tage anvaret

Da Venstre ikke ønsker at støtte et forslag om, at skabe en fest for Dragørs unge, må vi tænke i andre baner. Jeg er selv forældre og går gerne forrest med andre forældre. Hvis nogle teenageforældre i Dragør syntes de har tid til at bruge lidt ressourcer på planlægge og en fælles fest for Dragørs unge, kan vi som forældre gå sammen. Har du lyst til at deltage i planlægningen af en sådan fest er du velkommen til at maile (kennethg@email.dk)  til mig. Er vi nok engagerede forældre vil jeg sætte et arbejde i gang.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup,
Medlem af kommunalbestyrelsen for Konservative