Kommunikation og dialog styrkes i Dragør kommune

Efteråret har været en hård tid i kommunen grundet den økonomisk trængte situation. Uagtet den økonomiske situation er det vigtigt at partierne også tager sig tid til de mere nære sager og områder der måske ikke har alles interesse, men for nogle har stor betydning.

Konservative har i efteråret haft særlig fokus på kommunikation, dialog og brugerindflydelse.

Konservative har sikret at Enggårdens brugerråd sikres i fremtiden

I sensommeren 2010 behandlede SBKU en sag om nedlæggelse af Bruger- og pårørende rådet. Baggrunden for en evt. nedlæggelse skal findes i reglerne om afbureaukratisering. SBKU besluttede at sende sagen i høring og ved sagens behandling ultimo september måned 2010 stillede Konservative ændringsforslag der gik på, at Bruger- og pårørenderådet fastholdes og styrkes
i sin nuværende form. Ledelse og Bruger- og Pårørenderådet udarbejder
i fællesskabet forslag til Bruger- og Pårørenderådets arbejde i grupperne.

Hvorfor stille dette forslag. Enggården udvides til et væsentlig større plejecenter og det er vigtigt for Konservative, at vi bevarer en optimal mulighed for bruger og pårørende indflydelse. Vi ønsker at alle skal have mulighed for dialog og indflydelse.

Vi er glade for, at et enigt SBKU udvalg støttede op om Konservatives forslag og sammen med Konservative bevarer det gode arbejde som bruger og pårørenderådet udfører.

Kommunikationen mellem klubberne og forældrene får bedre vilkår

Klub Dragør har haft en særlig opmærksomhed på, at fastholde børnene i klubben. Det kræver en tæt dialog mellem klubber og forældrene. Alle forældre med klubbørn må også erkende, at det ikke er klubben man kommer mest på besøg hos, men mange forældre har et ønske om, at mulighederne for løbende kommunikation og information forbedres.

I Dragør kommune har skolerne et velfungerende intranet som anvendes til dialog mellem skole og forældre. Intranettet er så veludviklet, at alt kommunikation foregår på denne måde, som fx karakterbog, ugeplaner, fraværsbeskeder mv. Intranettet har indtil nu været et lukket forum styret af skolerne.

Konservative stillede på sidste SBKU møde et forslag om, at klubberne i Dragør får mulighed for at kommunikere via dette intranet til forældrene. Ideen er, at forældrene har en kommunikationskanal vedr. deres børn og at det bliver lettere for både forældre og klubben at orientere hinanden. Klubberne får en unik mulighed for, at lægge information ud til forældre og børn om aktiviteter og tilbud på klubben.

Et enigt SBKU udvalg sluttede op om Konservatives forslag og forvaltningen er nu i gang med at planlægge det videre forløb.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Kommunalbestyrelsesmedlem, Konservative