Dragørs unge skal have mulighed for frit gymnasievalg

Det er rimeligt, når man forlader folkeskolen, at man har muligheder for at søge videre ud i livet på uddannelsesinstitutioner, lære andre og nye unge at kende.

Til Gymnasium optaget er det blevet indskærpet og præciseret fra Undervisningsministeriet, at transportkriteriet står over alle andre kriterier når pladserne til gymnasiet skal fordeles.

I Dragør søger de unge primært Tårnby, Ørestaden, Rysensteen og Christianhavns Gymnasium, der alle har næste samme transport tid fra Dragør.

Udfordringen bliver ved dette kriterium, at Dragørs unges muligheder for at have et frit gymnasievalg bliver indskrænket, da de ved valg af bl.a. Ørestaden, Rystensteen og Christianshavn kommer i konkurrence med andre unge fra andre kommuner, hvor de tilgodeses pga. kriteriet og dermed bliver konsekvensen, at Tårnby er det Gymnasium der ligger tættest på og dermed fordeles til Dragørs unge.

Lad mig slå fast med det samme, at der intet er i vejen med Tårnby Gymnasium. Men det er rimeligt, når man forlader folkeskolen, at man har muligheder for at søge videre ud i livet på uddannelsesinstitutioner, lære andre og nye unge at kende, end dem man altid har omgået i Dragør, få nye impulser, vælge Gymnasium efter værdier og læring.

Denne problemstilling har på Konservativ foranledning været vurderet i Region Hovedstaden, men der har ikke været mulighed for at ændre på reglerne.

Derfor forringes Dragørs unges frie valg væsentlig, da vores kommune geografisk ligger som vi gør. Derfor rejste Konservative i Børn, Fritids og Kulturudvalget et forslag om, at anbefale Kommunalbestyrelsen, at vi retter henvendelse til Undervisningsministeriet for drøftelse af sagen.

Vores forslag blev vedtaget og vi må som kommune arbejde for, at Dragørs unge har bedre muligheder for at vælge uddannelsesinstitution.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget

Det Konservative Folkeparti