Hvordan gik 2014

Julefreden er ved at sænke sig. Derfor er det også den tid på året, at det er naturligt at se tilbage på, hvordan det første år i valgperioden er gået. Sidste år i december måned gik bølgerne højt på grund af særdeles turbulente konstitueringsaftaler. Konservative valgte, at lade vores borgerlige mandater, være mandater der arbejder for det brede samarbejde.

Skoler

Som udvalgsformand er jeg glad for, at vi efter sommerferien, hvor reformen trådte i kraft, har besluttet dels en gennemsigtighed i de mange politiske beslutninger der skal træffes i 2015. Vi har fået vedtaget en kommunikationsplan der sikrer løbende formidling fra både skoleledelse, forvaltning og politikere til børn og forældre. Vi har startet en proces om at beskrive krav til ledelse i folkeskolen anno 2015 der skal danne grundlag for den fremtidige ledelsesstruktur. Men vigtigst af alt sikrede Konservative, at tidligere tiders dårlige beslutninger om 7,5 spor i Dragørs skoler blev ændret til 8 spor som der reelt er behov for og vi har styrket det nedsatte rådgivende skoleudvalg.

Klub Dragør

Indflydelse fra de unge i Dragør sætter vi højt og derfor er vi glade for, at have indført et nyt tilbud i klubben X2791 der i højere grad tilrettelægger indsatsen sammen med de unge. Det ligger rigtigt godt i forlængelse af den proces vi netop har startet om, at de unge skal inddrages meget mere i samarbejdet med os som politikere.

Gymnasievalget

Konservative satte fokus på den store udfordring der er med at unge i Dragør ikke har frit gymnasievalg. En sag der blev sat fokus på over for ministeren og debat i TV 2, men desværre har ministeriet udmeldt, at de ikke vil ændre reglerne. Selv om det kan være op af bakke at få de statslige styrelser til at ændre på reglerne opgiver vi ikke og fastholder fokus.

Kulturen, turisme og idræt

Allerede i 2013 stillede Konservative politisk forslag om at støtte kunst i det offentlige rum. Det lykkedes ved udstillingen Refleks og efterfølgende har vi sat fokus på, hvordan vi som kommune ønsker at anvende det offentlige rum mere aktivt til kulturelle og sociale arrangementer.

Vi har fået vedtaget at der skal sættes fokus Hollænderhallens udviklingsmuligheder, som vil være en sag der løber hele 2015. På turisme området har vi fået vedtaget at der skal udarbejdes PR-materiale om aktiviteter for hele året i Dragør, så folk uden for kommunen bliver kendt med vores mange arrangementer.

Erhvervet

Meget glædeligt har vi fået vedtaget, at ændre på vores udbudspolitik der sikrer, at Dragørs erhvervsdrivende altid skal have mulighed for at byde på de kommunale opgaver. En klar forbedring og fokus på at holde handel lokalt. I budgettet fik vi sikret midlerne til ansættelse af en erhvervschef/konsulent, så erhvervslivets vilkår og turismeindsatsen kan styrkes.

Trafiksikkerhed

Mange borgere, unge børnefamilier som ældre, oplever at det kan være utrygt at færdes i trafikken. Selvom vi har en lav ulykkes statistik i Dragør og som udgangspunkt sikker trafik, er borgernes tryghed vigtigt. Derfor har vi fået vedtaget at der udarbejdes en ny trafiksikkerheds analyse, så vi mere målrettet kan arbejde med trafiktrygheden.

Ældreområdet

På ældreområdet har vi med Konservative forslag sat fokus på vores sundhedspakker og implementeringen af disse, samt hvordan de økonomiske prioriteringer og serviceniveau på Enggården er. To meget vigtige områder der berører rigtig mange borgere hver dag.

Konservative i Dragør ønsker alle en god jul og vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2015.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget

Konservative