Vi vil gerne have….

… og synes det er beskedne ønsker at have til en kommune og til de politikere, der skal lede Dragør fremadrettet. Vi arbejder målrettet for at indfri vores ønsker i den kommende valgperiode.

Vi vil gerne have en kommune som prioriterer friluftslivet. Vi vil være med til at skabe en udvikling omkring Dragør Søbad, hvor vi kan udvikle en lækker strand, hvor der kan være forskellige former for sommeraktiviteter og vi I Dragør kan have vores egen lille strandpark mellem fortet og Sylten.

Vi vil gerne have en kommune hvor vi har visioner for idrætslivet. Så vi får mulighed for at omsætte en politik for vores breddeidræt. Så vi understøtter samarbejdet på tværs af foreningerne og går forrest i samarbejdet omkring idrætsarbejdet med de unge, og det forebyggende sundhedsarbejde for de ældre. Så vi får en ny og tidssvarende idræts og svømmehal.

Vi vil gerne have en kommune som har visioner for ældreområdet i Dragør. Så vi understøtter det frivillige sociale arbejde meget mere. Så vi støtter muligheden for at der er flere besøgsvenner til ensomme ældre og vi i samarbejde med restaurationslivet laver alternative kommunale madordninger til de ældre. Så vi har kommunale arrangementer med fokus på social trivsel og sundhed for ældre.

Vi vil gerne have en kommune som har visioner for erhvervs og turisme indsatsen. Så vi er i løbende dialog med erhvervslivet og i tide igangsætter tiltag der udvikler erhvervet. Så vi har et fast samarbejde med forskellige turistorganisationer og i hele sommerhalvåret har fast besøg af mange turister der kan handle i vores by, spise på restauranter og give Dragør omtale.

Vi vil gerne have en kommune som ikke har berøringsangst over for udvikling på havnen. Så vi har en havn der tilgodeser alle i Dragør og det er attraktivt at kommende sejlende til Dragør. Så vi har en erhvervsudvikling og måske et mindre antal boliger i samspil med erhvervslivet og dermed sikrer at havnen ikke forfalder.

Vi vil gerne have en kommune som vil gøre noget for ungdommen. Så vi er i løbene dialog med de unge om deres behov og der er aktiviteter der tiltaler de unge. Så vi også har en kommune som har tilbud til de unge som ikke lige dyrker en af de store sportsgrene og de unge syntes Dragør er en kommune der også vil gøre noget godt for dem.

Vi vil gerne have en kommune som har visioner for kulturlivet. Vi ønsker at det  i kommunen er naturligt at have kunstudstillinger at samles om. Hvor musik, sang og teater er noget der ofte er at finde i vores by. Så vi har et spillested for musikere i byen.

Vi vil gerne have en kommune som har bæredygtige visioner for skole og daginstitutioner. Så vi har en kommune som ikke vedtager håbløse forandringer uden der er midler til at gennemføre dem, men hvor kvalitet og sund fornuft er bærende værdier.

Vi vil gerne have en kommune, hvor gælden nedbringes og hvor der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter, hvor vi optimerer ved effektiviseringer og ikke har serviceforringelser.
Vi synes det er beskedne ønsker at have til en kommune og til de politikere, der skal lede Dragør fremadrettet. Vi arbejder målrettet for at indfri vores ønsker i den kommende valgperiode.
Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Birgitte Brix Andersen, Asger Larsen, Uffe Jacobsen, Carsten Westring, Bjørn Lindhard,  Christian Christiansen, Karsten Molander, Ulrik Ankerstjerne,  Sten Brincker, Nicola Birk Christensen, Kurt Christensen, Jerrik Walløe, Bent Kofod

Konservative kandidater til kommunalvalget