Vi skal skabe bedre vilkår for erhvervslivet og frivilligt arbejde

På Konservativt forslag inviteres alle borgere i efteråret til at præge, hvordan vi som kommune udvikler og støtter det frivillige arbejde. Ved budget 2013 stillede Konservative forslag om, at der i kommunen ansættes en innovationschef/turist/erhvervschef, som blandt andet kan koordinere forskellige indsatser og få bundet de relevante sløjfer på tiltag, der kan skabe vækst i Dragør.

Forrige weekend blev den flydende bådmesse afholdt i Dragør. Tak til arrangørerne for et godt initiativ. I viste vejen for, at Dragør er en attraktiv kommune at lave arrangementer i, da over 10.000 besøgte bådudstillingen.

Vi skal leve op til vores ansvar

Ved budgetvedtagelsen for 2013 stillede Konservative forslag om, at der i kommunen ansættes en innovationschef/turist/erhvervschef. En chef der har til opgave i samarbejde med erhvervslivet, turismen, foreninger med videre, at være indgangen til det kommunale bureaukrati, som private aktører og erhvervsliv, kan opleve,  og sikre at ideer udvikles og gennemføres, få koordineret forskellige indsatser og få bundet de relevante sløjfer på tiltag der kan skabe vækst i Dragør. Et forslag vi stillede fordi det skal være let at være initiativtager i Dragør som erhvervsdrivende, idemager, gadelaug mv og fordi vi er sikker på, at den udgift vi vil have til denne stilling vil komme tifold igen, i indtægter til byen.

Sidste weekend viser med alt tydelighed, at vi har brug for koordinering. Vi har en kæmpe succes ved en bådmesse udviklet af frivillig arbejdskraft, vi indvier Kongevejen samme weekend og der er et stort antal besøgende turister i byen denne weekend. Der er fra kommunens side ingen koordinering med butikkerne,  af Kongevejens indvielse og vi skaber heller ikke gunstige vilkår som kommune, for at skabe sammenhæng mellem de mange besøgende på havnen og så fx besøg andre steder i byen, fx museerne. I stedet fik vi afholdt en indvielse af Kongevejen, uden særlig annoncering og uden festivitas. Hvorfor fejrede vi det ikke noget mere og skabte liv i byen. Hvad med at vi som kommune i samarbejde med erhvervsforeningen havde arrangeret et fælles kaffebord i gågaden med liv, musik fra musikskolen, glæde og stolthed. I stedet var vi 75 borgere der hørte borgmesterens tale, uden mikrofon og med et lille afspærringsbånd som bruges til vejarbejde,  gemt væk i et hjørne der skulle klippes over.  Vi håber, at der ved budgetvedtagelsen for 2014 kan dannes et flertal for at sætte fokus på disse områder og højne kvaliteten.

Det frivillige arbejde – det er nu i skal præge udviklingen

I januar 2013 stillede vi forslag om, at der udarbejdes en frivillighedspolitik i Dragør. Formålet er at sikre lysten til frivilligt arbejde, skabe gode forhold for de mange frivillige, give anerkendelse og skabe muligheden for fælles udvikling af dette område. Det blev enstemmigt vedtaget, at det var et godt forslag, men grundet flertallets skolesag, har embedsmændene først kunne arbejde med dette over sommeren. Det betyder at der i efteråret, september og oktober måned, vil blive inviteret til møder for alle borgere  i Dragør, hvor I har mulighed for at præge den politik der skal danne grundlag for, hvordan vi som kommune udvikler og støtter det frivillige arbejde. En meget vigtig proces som skal præges af foreningernes frivillige og øvrige borgere. Begynd allerede nu at gøre jer tanker, så I er klar til at skabe en god politik for dette vigtige område i efteråret.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Borgmesterkandidat
Asger Larsen
Uffe Jacobsen
Den Konservative byrådsgruppe