Vi styrker det frivillige arbejde

I torsdags vedtog kommunalbestyrelsen, at det Konservative forslag om, at vi i kommunen skal udarbejde en politik for, hvordan vi kan støtte og udvikle det frivillige skal gennemføres.

Godt man har tålmodighed

Konservative stillede forslaget første gang i januar 2013 og først et år efter er det lykkedes at få vedtaget det videre forløb for, hvordan vi kan udvikle en politik for området. Konservative giver ikke op, fordi ting tager tid. Vi bliver ved med at kæmpe for vores politik og ofte bliver den Konservative politik gennemført til sidst. Også i dette tilfælde, hvor vi sætter fokus på frivillighed.

Alle frivillige ledere og foreninger skal danne politikken

Det er nu endeligt vedtaget, at vi som kommune skal understøtte, bidrage og være med til at udvikle det frivillige arbejde. Kommunalbestyrelsen vedtog en strategi med 4 fokusområder, der lægger op til, 1) at det skal være nemt at være frivillig og engageret i foreningsarbejde, 2) det skal være nemt at se mulighederne for at engagere sig, 3) vi ønsker at skabe opmærksomhed om frivillighed og 4) fokus på medborgerskabet skal styrkes.

Strategien sendes i høring i 4 uger og der afholdes et åbent borgermøde, hvor alle kan deltage i den videre udvikling.

Jeg vil som formand for Børn, Fritids og Kulturudvalget opfordre alle foreninger, frivillige og alle andre borgere der har et ønske om at udvikle engagementet til at deltage i den videre udvikling. Vi har brug for alle kræfter til at udvikle en god politik for dette vigtige område.

Hvorfor stillede vi forslaget

I Dragør er vi i høj grad beriget af mange borgere der uge efter uge gør en stor frivillig indsats. En indsats, fordi man gerne vil medvirke til udviklingen af byen og gøre noget for andre.

Vi skal som kommune blive langt bedre til og progressive i, at understøtte dette frivillige arbejde. Vi skal blive bedre til at anerkende dette arbejde, til at skabe rammer og vilkår for den frivillige indsats, så det til stadighed vil være sjovt, givende og udviklende at være en del af det frivillige arbejde i Dragør. Frivilligt arbejde skal ikke erstatte kommunale ydelser, men gå hånd i hånd og supplere.

Kun ved, at vi politisk prioritere dette område, kan vi give foreningerne og andre initiativtagere til aktiviteter bedre vilkår for udviklingen.

At vi efterfølgende gennem deltagelse i den store undersøgelse af lykke, er blevet bekræftet i, at sammenhold, netværk, foreningsarbejde, kendskab til hinanden, skaber trivsel og glæde, viser jo med alt tydelighed, at vi skal tage frivilligheden alvorligt.

Vi glæder os til, at vi over resten af 2014 skal sætte fokus på dette tema.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget