Spændende sager på dagsordenen

Medborgerskab

Konservative fik tidligere vedtaget et forslag om, at vi i Dragør skal have en politik for, hvordan kommunen kan styrke det frivillige arbejde. På baggrund af forslaget blev der holdt et borgermøde i 2014 vedr. emnet. Nu har kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde videre med vores oprindelige tanke om at styrke det frivillige arbejde i Dragør. Processen for dette bliver, at de enkelte fagudvalg med de forskellige interessenter skal vedtage en fælles strategi for, hvordan samspillet mellem kommune og foreninger kan være, samt hvordan vi kan styrke foreningslivet. Fra Konservative skal der ikke være nogen tvivl. Vi skal være bedre til at støtte op om, at det bliver attraktiv at yde en indsats som frivillig i en forening eller lige gøre lidt ekstra for sin nabo. Vi har allerede mange gode tiltag i Dragør og kan blot nævne venligboerne, cykling uden alder, samt de mange andre foreninger.

Busbetjeningen

Hele kommunalbestyrelsen vedtog at styrke busbetjeningen til Søvang, så man nu kan komme frem og tilbage mellem Dragør by og Søvang hele ugen. En klar forbedring for alle og for Konservative har det været en af de største udfordringer i den kollektive trafik. Alle udfordringer er ikke løst og debatten har bl.a. gået på om der kan etableres en ringbus i Dragør, som bl.a. det rådgivende trafikudvalg har peget på. Desværre gik der politik i bussagen før udvalgets arbejde var færdiggjort, da Liste T, et medlem af Venstre og et medlem af DF fremsatte et forslag om ringbus, uden at udvalgets arbejde var helt færdiggjort. Da der var tale om en samlet kommunal udgift på kr. 5 millioner til en ringbus, skal beslutningen om budgetudvidelse på kr. 5 millioner, vedtages ved et samlet budget, hvis man fører en ansvarlig økonomisk politik.

Det gør Konservative og der var enighed om mellem ACOV, at ekstra midler til busbetjeningen skal vedtages ved budgettet for 2016, også selvom det betyder, at nogle busser først kan udvides fra 2017. Den kollektive trafik skal styrkes, men løsningerne skal være holdbare og løse de reelle problemer før kommunen budgetudvider med adskillige millioner.

Beredskab

Dragør har tilsluttet sig samarbejdet om beredskabet med andre kommuner. Tårnby kommune sprang fra aftalen i sidste øjeblik og på kommunalbestyrelsens møde ønskede lokallisterne, at Dragør skulle udsætte beslutningen. Reglerne for det fremtidige beredskab om at man i Danmark skal sammenlægge 98 kommunale beredskaber til 20 er en aftale der er indgået ved økonomiaftalens indgåelse mellem KL og regeringen. Det vil være uansvarligt at Dragør enten springer fra aftalen eller udsætter beslutning af flere årsager. Som en del af en økonomiaftale overholder vi selvfølgelig det vi er forpligtet til. Der ud over planlægges det fremtidige beredskab lige nu og alle beslutninger træffes mellem de samarbejdende kommuner. At sætte sig uden for, er det samme som, at vi ikke får indflydelse. Ved at være med, har vi samtidig vetoret i evt. nedlæggelse af brandstationer og på denne måde kan vi sikre, at vi stadig har en brandstation i Dragør. Det vil vi som Konservative gerne arbejde og kæmpe for.

Vierdiget

Salget af Vierdiget skole er afsluttet. Vi har fået en meget flot pris for grunden. Tiden er nu inde til at vi går videre med de andre store projekter i byen og her står byggeri af ny svømmehal højt på Konservatives arbejdsliste, sammen med udvikling af havnen og renovering af Hollænderhallen, udearealer ved skoler og institutioner. Den endelige skolereform blev afgjort umiddelbart før sidste valg og selvom Konservative den gang helst havde set at Vierdiget var blevet bevaret med 4 skoler og 8 spor, glæder vi os over, at det er lykkedes efterfølgende at få reetableret det 8. spor i Dragør, så klassekvotienterne ikke stiger.

En samlet besparelse ved skolereformen har der ikke været. Men trods dette har vi fået en meget funktionel og god tilbygning til St.Magleby skole, vi bygger til på Dragør skole Nord så vi sikrer det 8. spor, hvilket var et højt prioriteret ønske for Konservative.

Nu skal vi følge byggeriet på Vierdiget. Der har været mange holdninger til dette byggeri. Om det er pænt eller ej, om udbuddet skulle have været anderledes. Konservative har støttet salget, da vi skal sikre Dragørs økonomi, og vi glæder os over, at vi kan indgå i et samarbejde med en seriøs bygherre som Lind og Risør. De bliver en god samarbejdspartner med Dragør kommune. Tillykke til Dragør med byggeriet.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Medlem af kommunalbestyrelsen