Cykling uden alder

Stor tak til Søren Houen Schmidt for dette initiativ. Her ser vi med alt tydelighed at frivillighed kan skabes og mange vil bidrage. At det så samtidig er noget der i den grad gavner i en hverdag, hvor mange af de ældre ikke kommer på mange ture er fantastisk.

Dette initiativ viser dels, at netop vores fokus på at få udarbejdet en politik for, som Konservative har foreskået om, hvordan det frivillige arbejde kan styrkes er meget relevant. Og så håber jeg rigtig meget, at vi i kommunalbestyrelsen ser nødvendigheden af dette projekt og finder de få midler der skal til for at indkøbe en permanent cykel så vi kan forankre denne projektuge som et fast tilbud.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup