Udvikling eller afvikling

På sidste kommunalbestyrelse blev bl.a. havnens udvikling drøftet og det medførte en længere debat. Det vil vi vende tilbage til.

Vi er nu nået 8 måneder ind i det første år af valgperioden og det er tid til at gøre status på samarbejdet. ACOV udarbejdede for første gang ved de seneste mange valg en konstitueringsaftale som har en realpolitisk indhold. Det var en vigtig Konservativ sag ved valget, at uanset hvem der gik i samarbejde skulle det bindes op på et realpolitisk indhold.

ACOV er nået et godt stykke af vejen, men har fortsat politiske udmeldinger der skal implementeres.

Erhverv

Konservative fastholder fokus på aftalen mellem ACOV om, at Dragør skal have styrket vores erhvervspolitik. Det skal være let at være erhvervsdrivende i Dragør og der skal være en indgang til det kommunale bureaukrati. Vi skal have igangsat ansættelsen af en erhvervschef/konsulent der kan være erhvervslivets sparringspartner og indgang til det kommunale system, når man enten vil etablere sig i kommunen, eller kommunen ønsker at udvikle samspillet mellem det offentlige og private. Derfor forventer vi klart, at denne proces igangsættes i efteråret 2014 som aftalt i konstitueringsaftalen.

Turismen

Vi har mange frivillige der yder en kæmpe indsats for Turismen i Dragør. Tak for det, for I gør det godt. Men frivillighed gør det ikke alene. Den kommunale indsats og politiske prioriteringer er væsentlige. Derfor vil vi fastholde en professionalisering af turisme indsatsen. Det betyder med andre ord, at vi skal beslutte os for, hvilke typer af turister vi ønsker til byen, hvor meget og hvordan vi får dem her ud. Når en turisme strategi er vedtaget skal denne omsættes i et ligeværdigt samspil mellem kommunen og frivillige. Vi forventer at vi i 2014 igangsætter en professionalisering.

Foreningsliv og frivillighed

Konservative har allerede for et år siden fremsat et forslag om, at vi politisk udarbejder en model for, hvordan kommunen kan understøtte og udvikle det frivillige arbejde. Kommunen har af mange årsager brug for en stærk frivillighedskultur og et aktivt foreningsliv. Nu skal vi til at realisere det politiske forslag og starter med en temaaften den 29. september 2014 der sætter fokus på, hvordan vi gør det attraktivt at være frivillig i forskellige foreninger i Dragør. Vi håber at mange af jer frivillige vil deltage.

Havnen

Vi har i kommunen en lokalplan 70 som handler om Tænketankens bud på en erhvervsudvikling. En lokalplan som skal føres ud i livet. Derfor skal lokalplanens hovedlinjer forsøges gennemført ved et offentligt udbud henover 2014/primo 2015. Viser det sig derimod, at den ikke kan gennemføres, fordi der ikke er investorer der byder tilstrækkeligt ind, så er kommunalbestyrelsen forpligtet til, at udarbejde en ny plan for havnen.

På kommunalbestyrelsens møde havde Liste T på ny rejst en sag om, at Dragør skal søge om at blive Unesco godkendt på grund af havnens faciliteter. En proces der efter vores vurdering først og fremmest vil tage flere år at gennemføre og dernæst vil hindre alt anden udvikling af Dragør havn Og samtidigt ville forvaltningen skulle bruge unødigt meget tid på at undersøge forhold der ville skulle gøre sig gældende til en UNESCO godkendelse. Tid, som en i forvejen smal forvaltning ikke har tid til samtidigt med at de skal fokusere på de større prioriteringer der bl.a. er aftalt i konstitueringsaftalen. Indtil videre har vi siden år 2000 ikke haft den store udvikling på Dragør Havn, udover etableringen af en krabbebro, og derfor bør og skal vi arbejde med erhvervsplanen og ikke iværksætte nye undersøgelser af fx et Unecso projekt som i høj grad vil hindre en hver anden udvikling. Det syntes vi er en hensigtsmæssig politik.

Med andre ord….

Så må og skal kommunalbestyrelsen, udover at sikre en kvalitativ god drift af vores velfærdsområder (børn, ældre og sundhed) have et primært fokus i denne valgperiode på erhverv, turisme, forenings og frivillighed, samt gennemførelse af en realistisk havneplan. Vi glæder os til at se en udmøntning af disse fokusområder.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Birgitte Brix Bendtsen

Den Konservative byrådsgruppe