Det frivillige arbejde sættes nu i fokus

På SBKU mødet i torsdags stillede konservative to forslag til behandling. Begge forslag blev positivt imødekommet af de andre partier.

Politik for frivilligt arbejde


Konservative stillede et forslag om, at vi i Dragør kommune udarbejder en politik for frivilligt arbejde. Både frivilligt foreningsarbejde og frivilligt socialt arbejde. Vi er som kommune beriget af mange borgere der hver uge gør en indsats. En indsats hvor de bruger en del af deres fritid for at gøre noget for andre.

Vi skal passe på, at vi som kommune ikke lader det frivillige arbejde være en sovepude for kommunens ansvar. Vi skal som kommune blive langt bedre til og progressive i, at understøtte dette frivillige arbejde. Vi skal blive bedre til at anerkende dette arbejde, til at skabe rammer og vilkår for den frivillige indsats, så det til stadighed vil være sjovt, givende og udviklende at være en del af det frivillige arbejde i Dragør. Frivilligt arbejde skal ikke erstatte kommunale ydelser, men gå hånd i hånd og supplere.

Kun ved, at vi politisk prioritere dette område,  kan vi give foreningerne bedre vilkår for udviklingen. På mange måder er det ærgerligt,  at vi ikke har fået udviklet en sådan politik for flere år siden. Den kunne have været med til, at skabe og sætte fokus på udviklingen. Nu kommer den og vi vil arbejde for, at de frivillige i høj grad kommer til at præge politikdannelsen.
Som konservativ er det dejligt at opleve, at de øvrige partier nu er begyndt at støtte op om vores forslag der har fokus på udvikling.

Kvalitetsrapporten for skolerne
På kommunalbestyrelsens møde i december 2012 drøftede vi den nyligt udarbejdede kvalitetsrapport for skolerne. En grundig rapport, men også en rapport der gav anledning til, at få yderligere politiske drøftelser og belysninger af de problemstillinger der var påpeget. Rapporten handler ikke om den store skolereform, men om trivsel, IT, undervisningsvilkår og læring. Derfor stillede vi på kommunalbestyrelsens møde et forslag om, at rapporten skulle belyses yderligere, med det formål, at social, børn og Kulturudvalget kunne drøfte og eventuelt støtte politisk op om udviklingstiltag. Stor var vores undring, da dette blev stemt ned af de øvrige partier med undtagelse af liste T. Derfor rejste vi og liste T sagen på ny i SBKU. Over julen er de øvrige partier der i december var uenige, nået til den erkendelse, at det alligevel var en god ide og havde fremsat et lignende forslag. Det er meget glædeligt, at der trods uenigheder opnås politisk enighed og vi er glade for, at vi fik skabt debatten.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Asger Larsen, Uffe Jacobsen

Den Konservative byrådsgruppe