Det blev et nej til privatskolen

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde blev der taget stilling til, om arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for en privatskole på Fælledvej skulle nyde fremme. Desværre stemte både Socialdemokraterne, DF og Liste T imod dette, hvor Konservative og Venstre støttede forslaget.

Lidt historik

Privatskoler har gennem flere årtier været til drøftelse i Dragør kommune. Årsagen til at der aldrig er etableret en privat skole, har nok i høj grad handlet om, at der ikke har været anvendelige lokaliteter ledige. Senest for ca. et års tid siden søgte initiativtagerne til Dragør Privatskole om, at etablere en skole i en bygning i erhvervsområdet på AP Møllers Alle. Det gav en enig kommunalbestyrelse afslag på. Og ganske fornuftigt fordi der var tale om en dispensation til lokalplanen. Efterfølgende har initiativgruppen arbejdet videre med løsninger og har indgået en samarbejdsaftale med Frelsens Hær om leje af deres lokaler på Fælledvej. Og det er netop denne sag der netop er afgjort.

Hvad er reglerne

Lokalerne på Fælledvej har Frelsens Hær anvendt til en kombination af udflytter børnehave, koloni og festlokaler. Sagen har været grundigt behandlet i forvaltningen, der har været ekstern juridiske vurderinger af sagen. Resultatet af dette har været, at hvis der skal ligge en skole på dette område, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Ikke en dispensation med en helt ny lokalplan for området.

Er der udfordringer i dette?

Udarbejdelse af en helt ny lokalplan på Fælledvej for at lægge en skole i landzone er ikke uproblematisk. Først og fremmest har staten en indsigelsesmulighed, idet skoler som udgangspunkt skal placeres i byområder. Dermed kan sagen stoppes før den reelt kommer i gang. Selvom staten giver tilladelse til at der kan udarbejdes en lokalplan vil der kunne komme indsigelser af et omfang, at man efter en demokratisk høring ikke vil arbejde videre med det. Og selvom der laves en lokalplan er det ikke sikkert, at initiativtagerne kan få myndighedsgodkendelse til at etablere en skole i bygningerne på grund af brandsikkerhed, miljø, og støj fra lufthavnen. Så der er mange bump på vejen der skal overstås.

Men når vi som Konservative har stemt for at igangsætte en proces for en ny lokalplan er det fordi, at vi er for nye initiativer som dette. Man har ved ansøgningen gået ind af ”fordøren” og søgt om tilladelse. At lave en lokalplan giver alle borgere demokratiske rettigheder i form af høring, og ikke som i mange andre sager, hvor et politisk flertal ofte bare dispensere. Vi skal gøre det ordentlig og private initiativer som disse vil vi gerne støtte.

Dansk Folkeparti kom med en helt særlig melding

Om man ideologisk er for eller imod privatskoler og skolernes økonomiske situation handler denne sag slet ikke om, selvom mange gerne vil debattere det. Den handler kort sagt om en gruppe initiativtagere skal have en mulighed for at prøve deres sag, og om man vil lave en ny lokalplan. Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti udtalte under sagens behandling, helt overraskende, at Dansk Folkeparti er for privatskolen, men grundet forvaltningens arbejdspres med andre sager, ville de ikke stemme for. Morten Dreyer har med et pennestrøg indføjet den mest usaglige argumentation med, at Dansk Folkeparti alene fremmer ansøgninger fremover, efter et først til mølle princip.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Katrine Tholstrup
Martin Wood Petersen

Konservative byrådsgruppe