TV2 analyse af eksamensresultater

VIVE (Den Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har foretaget en analyse for TV2-Regioner af folkeskoleelevernes eksamensresultater i perioden fra 2014-2016. Formålet med analysen er at gøre det muligt at identificere kommuner og skoler, der i særlig grad har givet eleverne et bedre (eller dårligere) resultatet ved de afsluttende prøver, end man ville kunne forvente ud fra elevernes baggrund.

Analysen viser, at Dragør Kommune placerer sig i gruppen ”middel”, når det gælder generelle karakter- og prøveeffekter. Det betyder, at Dragør Kommunes gennemsnitskarakterer ligger på det niveau, som man kan forvente set i lyset af de socioøkonomiske baggrundsvariable, som indgår i analysen. Ses der på de enkelte skoler og de fire bundne prøvefag i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, så ligger alle skoler – med en enkelt undtagelse – på ”middel”. Store Magleby Skole præsterer således ”under middel” i naturfag, som dækker matematik og fysik/kemi.

Se hele rapporten her:

VIVE rapport