Når Konservative tager ansvar

I de sidste fire år har Konservative deltaget i den politiske ledelse sammen med Socialdemokraterne, Venstre og DF. I sidste valgperiode var der udfordringer i stabiliteten i det gamle samarbejde mellem Socialdemokraterne, DF og Venstre, der førte til en del hovsa løsninger.

Konservative gik med i den politiske ledelse af flere årsager. For det første er det vigtigt for os, at vi påtager os det ledelsesansvar vores vælgere har betroet os. For det andet ønsker vi at bidrage til stabilitet i de politiske beslutninger.

Nåede vi det vi ville?

Indledningsvis vil vi gerne takke de øvrige partier for et godt samarbejde. Det har ikke altid været nemt, men gennem en god dialog har vi fundet løsningerne.
Når vi ser tilbage på de sidste fire år er der sat mange gode ting i gang. Først og fremmest sikrede vi, at der er kommet en nedsættelse af grundskylden. Et ekstra ordinært stort afdrag på vores langsigtede gæld. Vi er i gang med byggeri af svømmehal og renovering af Hollænderhallen. Vi er i gang med udviklingen af havnen og har sikret nye og bedre badefaciliteter til havnens klubber. Vi fik afskaffet den urimelige brugerbetaling på Wiedergården. Endelig har vi fået tilført over 10 millioner til ekstra drift i skolerne og sikret det 8 spor, ligesom vi har fået revideret alle vores politiker på børneområdet og vedtaget nye politiker på 0-6 års området, en medborgerskabspolitik og udvikling af kulturlivet.

Hvad så de næste fire år?

Konservative håber du vil være med at sikre en Konservativt ledet kommune. Det fortjener Dragør, fordi en Konservativt ledet kommune tager et socialt ansvar for de borgere der har behov, samtidig med, at vi sikrer en stærk økonomistyring og en styrkelse af kulturlivet.

Derfor skal vi i de kommende fire år arbejde videre med, at etablere en nybygget Demensafdeling i Dragør, vi skal samtænke og styrke vores turisme og erhvervspolitik, vi skal have etableret et kulturhus på havnen, vi skal have lavere klassekvotienter, natbus til Søvang og flere busser i ydertimerne

Der er masser at vælge imellem

Konservative stiller med 12 gode kandidater. Vi er repræsenteret i alle aldre, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund. Når stemmerne er talt op går Konservative til forhandlingsbordet for at sikre en bred politisk konstituering mellem de landspolitiske partier, der vil medvirke til at sikre en stabil og samarbejdende ledelse i de kommende fire år.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Konservative