På vej tilbage på rette spor

Læserne af Dragør Nyt er nok ved at være trætte af at høre om skoler og andre valgtemaer, men jeg er nødt til at komme med et par kommentarer affødt af debatten på valgmødet på Dragør Skole den 7. november. Her udtrykte Socialdemokraternes spidskandidat, tidligere borgmester Allan Holst et ønske om at “vi vil have skolerne tilbage”, hvilket SF Kim Grønved tilsluttede sig.

Faktisk var Allan Holst hovedansvarlig for det kaotiske forløb i skolesagen i forrige valgperiode, og den struktur som ligger til grund for Dragørs skoler i dag.
Desuden påstod Alternativet (Å) Helene Egtved på mødet, at Konservative sammen med A, V og O skulle havde besluttet den nuværende skolestruktur. Dette er faktuelt forkert. Det gjorde nemlig A, V og O, med støtte fra SF.

Helene Egtved skriver også i Dragør Nyt 7. november at vi i 2010 sammen med A, V og O traf en beslutning om at gå fra 4 til 2 skoler. Dette er ikke korrekt.

Konservative var i 2010 med på at det skulle undersøges hvad et salg af Skolen Ved Vierdiget og Dragør Skole kunne indbringe for at kunne renovere og opgradere de to andre skoler, men vi var slet ikke med på hvad der siden skete. Da den nuværende valgperiode startede måtte partierne så vedstå sig ”arv og gæld”, og her valgte Konservative at sidde med ved bordet.

Der henvises til vores indlæg i Dragør Nyt 24. februar 2012 som udover i avisens arkiv på nettet også kan læses her: http://dragoer.konservative.dk/debatindlaeg/skolesagen-maaske-uden-koeber/

I april 2013 besluttede A, V, O, SF og Asger Larsen også en spor-reduktion. Men nu går vi heldigvis den modsatte vej – mod et 9. spor med udsigt til færre børn i klasserne.
Det er i år besluttet at gå fra 2 skoler på 3 matrikler til 3 selvstændige skoler, og at det undersøges hvor et 9. skolespor vil kunne placeres, økonomien bag, fremstilling af udbudsmateriale og indhentning af tilbud. Dette til en pris af 700.000 Kr.

Konservative beklager det kaotiske forløb der har været i hele skolesagen, og må også erkende at buen er blevet spændt lidt for hårdt, både med hensyn til antal børn i nogle klasser, samtidig med gennemførelse af skolereformen og inklusion.

Det skal vi alle sammen gøre bedre fra 2018.

Med venlig hilsen

Uffe Jacobsen

Kandidat for Konservative