Hvordan løses de trafikale problemer på kystvejen?

Siden foråret 2016 har der periodevis været store problemer med trafikafviklingen på Kystvejen. Som borgere i Dragør holder vi i kø for at komme ud af vores by og ramme enten motorsvejsnettet eller Amager Strandvej. Dragør har to primære veje ud af byen, Englands og Kystvejen og langt de fleste af os arbejder uden for kommunen. Derfor skal vores infrastruktur virke og det skal være let at komme fra Dragør.

Hvad er problemet?

I sommeren 2016 var jeg i kontakt med Sund & Bælt hvor man på dette tidspunkt mente at der var fejl i signalgivningen ved krydset der medførte de lange trafikkøer på Kystvejen. Regulering af signalerne hjalp i en periode.

Igen i sommeren 2017 har jeg været i kontakt med Sund & Bælt da der igen før sommerferien var periodevise store udfordringer. Sund & Bælt har undersøgt sagen på ny og har nu oplyst, at alt peger på, at trafikbelastningen er for høj i forhold til det nuværende vejnet.

Sammenholdt med en nuværende trafikbelastning på ca 3000 biler pr. dag og et ønske fra lufthavnen om at udvide deres erhvervsarealer langs Kystvejen er der grund til alvorlig bekymring. Trafikbelastningen vil stige yderligere og der må forventes længere køer. Da Tårnby kommune, Københavns Lufthavn og Sund & Bælt anlagde Øresundsbroen og dermed vejanlægget ved lufthavnen/broen er der sket en underdimensionering i forhold til den fremtidige trafikudvikling. Det betaler Dragørs borgere prisen for i dag.

Socialdemokraterne afviser at tage ansvar

Socialdemokraterne i Tårnby har til Lorry den 2. august 2017 udtalt at de ikke ønsker at arbejde for en løsning og er helt afvisende over for problemet. Temmelig uforståeligt da det også har en negativ effekt på afviklingen af trafikken på Amager Strandvej og et arrogant svar over for virksomhederne langs Kystvejen der også er afhængig af en god infrastruktur. Socialdemokraterne i Dragør har meldt ud på Facebook at de ønsker flere busser på Kystvejen. De har dog ikke opdaget, at når bilerne ikke kan nå frem kan busserne heller ikke nå frem. Så flere busser løser ikke problemet med et underdimensioneret vejnet.

Samme holdning har Liste T der blot ønsker en ringbus og finder at dette er løsningen på alle trafikale problemer på vores Kystvej.

Hvad kan vi gøre?

Dragør kommune er desværre ikke vejmyndighed på denne vejstrækning og kan derfor ikke træffe beslutninger. Det er nu belyst fra Sund & Bælt at vejnettet er  utilstrækkelig og på baggrund af dette, har Konservative sat sagen på første møde i august måned i By, Plan og Erhvervsudvalget. Her stiller vi et konkret forslag om, at de vi beder de tre parter (Lufthavnen, Tårnby kommune, Sund & Bælt) om at der udarbejdes en langsigtet plan for løsning af problemerne. Det er ikke rimeligt vi som borgere i en kommune for enden af en ø stilles ringere vedr. trafikafvikling, fordi man fra start har fejldisponeret.

Københavns Lufthavn har med det samme sagen blev rejst meldt ud, at de er klar til at deltage med løsninger og anerkender som stor erhvervsvirksomhed deres ansvar. En stor tak til Lufthavnen for som nabo og virksomhed at tage deres ansvar alvorligt. Så mangler vi bare at Tårnby kommunes socialdemokrater også anerkender deres ansvar og bidrager til at finde en god fælles løsning. Som kommune skal vi følge sagen tæt  til en løsning er fundet. Konservative er klar til dette.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat