Vær med til at Dragørs stemme i Regionen sikres

Regionsvalget er for mange et lidt glemt valg. Du kan være med til at sikre, at Dragørs stemme repræsenteres i regionen. Der er for Dragør nok af sager på spil.

Natbussen

Gennem længere tid har jeg korresponderet med trafikudvalget i Regionen for at påvirke dem til at ændre natbussens linje til at køre over Vestamager til Søvang. Jeg har den 23. oktober 2017 fået et svar fra Regionen om, at det ikke kan lade sig gøre. Skal vi have Dragørs stemme hørt, skal vi have lokale politikere med et stærkt mandat i Regionen.

Kræftbehandlingen skal styrkes

Fortsat udvikling og tæt politisk opfølgning af kræftbehandlingen. I Region Hovedstaden er der længere ventetid og dårligere resultater for kræftbehandling end i andre regioner i Danmark. Det er uhørt at der er ulighed i sundhedsvæsenet på denne måde. Langt de fleste har haft kræft inde på livet. Enten en selv, et familiemedlem, en anden pårørende eller nære venner. Politisk kan vi ikke sætte nok fokus på kræftbehandling og vi skal have ventetiden ned, sikre de tilstrækkelige ressourcer og anvende de nyeste og bedste metoder i kræftbehandlingen.

Flere hospicepladser og bedre behandling af ældre

Et meget vigtigt tema er regionens forpligtigelse til at skaffe hospicepladser. Det er ikke højt nok prioriteret i dag. Når vi står i livets afslutning er det for mig helt afgørende, at vi sikrer den døende og pårørende et valg. Her er både pleje i eget hjem eller hospice en af de veje der skal prioriteres langt højere, end det er gjort tidligere. Og særlige hospicepladser og pleje i egen bolig for børn og unge der er døende skal der skaffes flere ressourcer til.

Et anden udfordring sygehusvæsenet, sammen med kommunerne, skal være bedre til at løse, er behandlingen af ældre patienter. Et af de helt store udfordringer er koordineringen af behandlingen, hvis man fejler flere ting. Her vil en patientkoordinator for den ældre patient være en mulighed for at sikre sammenhængende behandling. Alle ældre skal tilbydes en der sikrer at behandlingsplaner og indsatser koordineres og som også kan følge op på den primære indsats i kommunerne, efter en indlæggelse.

Lægerne tilbage til 1813 og familielægen skal bevares.

Akutordningen 1813 skal ændres. Vi skal have lægerne tilbage til 1813. Det er et speciale at diagnosticere pr. telefon og det kræver lægefaglig ekspertise. Jeg har stor respekt for sygeplejerskernes indsats men når det gælder diagnosticering pr. telefon af akutte patienter skal vi fastholde at det skal ske ved lægefaglig arbejdskraft. I Dragør har vi to ydernumre til praktiserende læger ledige. Der er ingen der ønsker at slå sig ned i Dragør – og i mange andre kommuner – som praktiserende læge. Vi ligger 12 km fra Rådhuspladsen og er udkantskommune i forhold til lægedækning. Det kan vi ikke leve med, og som både kommunalpolitiker og kommende regionspolitiker, vil jeg sikre, at der sker en større indsats i kommunerne og regionernes indsats for at bevare de praktiserende læger. Familielægen skal vi værne om, og vi skal gøre det attraktivt at være læge i Dragør.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Regionskandidat
Konservative