Trafikproblemer ud af Dragør

Det Konservative Folkeparti kommer til at holde fast i, at trafikafviklingen ud af Dragør skal forbedres, både hvad angår Englandsvej og Kystvejen. Begge steder må vi desværre konstatere, at der er betydelige omkostninger til udbygning af broer og svingbaner.

Kære borgere

Det har tidligere være fremme, at problemerne skyldes signalanlæg på motorvejsrampen, og at det skulle blive løst i løbet af sommeren.

Dette er ikke korrekt. Fakta om lysreguleringen:

Den 30/6 blev der foretaget en omkodning af signalanlægget, men det var for at sikre grøn-tid fra motorvejsafkørslen. Øresundsforbindelsen har det tekniske ansvar for motorvej, afkørselsramper samt lysreguleringen. Deres primære fokus og ansvar er at sikre, at trafikken kan ledes sikkert fra motorvejen, herunder at der ikke opstår kø ud på motorvejen, da det er yderst farligt.

Øresundsforbindelsen har fra juni 2015 til juni 2016 oplevet en 8% stigning i trafikken på ramperne ved Kystvejen, og modsat et fald på ramperne ved Hannemanns Alle. Årsagen er den delvise lukning, som skulle ophøre til september. Håbet er, at trafikken flytter tilbage, da ramper og området ved Kystvejen er overbelastet. Øresundsforbindelsen har dog også set en stigning på 5% fra april 2016 til juni 2016, hvilket er meget overraskende.

De rampeforlængelser og udvidelser, der er sket de seneste par år, er allerede ved at nå deres max kapacitet. Øresundsforbindelsen vil blive nød til at prioritere lyssignalerne, så kø på motorvejen undgås, hvilket vil være til ugunst for trafikken blandt andet fra Dragør.

Udvidelser af bebyggelsen på Kystvejen

Tårnby kommunen gennemfører i øjeblikket en ændring af lokalplanerne for områderne øst for Kystvejen. Det kan læses her. Formålet er en mere erhverv, parkering og administrative bygninger. Dragør Kommunes politikere er ikke blevet informeret om høringen. Det er i denne sammenhæng trafikken, der er problemet. Tårnby kommune skriver selv:

… der er behov for trafikale tiltag for at sikre trafikafviklingen uden for lokalplanens grænser, herunder bl.a. en ombygning af rundkørslen nord for Kystvejen. Københavns Lufthavne A/S har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de er villige til at finde en løsning, der kan håndtere den stigende trafik til og fra Kystvejen ved rundkørslen, men opfordrer til, at der indledes et samarbejde med Tårnby Kommune og Øresundsforbindelsen med henblik på at udvikle en trafikal løsning for hele området fra rundkørslen til motorvejen.

Der er i øjeblikket en trafikbelastning på Kystvejen på 10.300 biler i døgnet, og Tårnby forvaltning vurderer, at vejen kan bære 12.000 biler i døgnet. Den foreslåede udbygning vil medføre små 4.000 biler ekstra, og det noteres i planen, at det ikke er holdbart.

Endvidere vurderes, at det største problem er rundkørslen. Det tør siges!

Rundkørslen er allerede overbelaster

Men der er fra Tårnbys og Lufthavnens side ingen planer om at gøre noget. Efter en udbygning af arealerne på Kystvejen, er der hensigtserklæringer.

Derimod er der konkrete afhjælpningsforanstaltninger planlagt på selve Kystvejen. Her vil flere svingbaner, begrænsning af udkørsler og eventuel lysregulering skulle sikre de mange nye køretøjer.

Eneste positive er, at planen tager hensyn til en eventuel fremtidig jernbaneforbindelse til Dragør. Banen kommer til at gå langs de nuværende skinner, og skærer hen over Kystvejen og tværs igennem CPH Brandvæsens bygning i det syd-østlige hjørne.

Det Konservative Folkeparti kommer til at holde fast i, at trafikafviklingen ud af Dragør skal forbedres, både hvad angår Englandsvej og Kystvejen. Begge steder må vi desværre konstatere, at der er betydelige omkostninger til udbygning af broer og svingbaner. Omvendt er Øresundsforbindelsen og Lufthavnen af vital betydning for Storkøbenhavn og Danmark, så håbet må være, at nogle af motorvejsmilliarderne til Jylland kan bruges på at løse de reelle problemer.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe

Medlem af Kommunalbestyrelsen og Byplanudvalget.