Miljø og Dige

Læs hele vores politiske program om kystsikring, sikring mod oversvømmelse og miljøbeskyttelse.

Miljø og Dige

Indlæg omhandlende Miljø, Dige, Lufthavn og Støj for Dragør kommune

Diger

Igennem mange år har skiftende kommunalbestyrelser drøftet, hvilken løsning der skal bringes i anvendelse for at sikre Dragør med et dige. Grundlæggende gik debatten i... Læs mere