CPH lytter – men hvad gør lufthavnen for St. Magleby?

Nu vil vi gerne se lufthavnen handle på dette, og CPH behøver ikke at vente på svar fra noget ministerium.

Miljøbelastningen af St. Magleby er et faktum, og bydelen har i mange årtier ligget i støjzonens allermest røde felt. Den nordlige bydel der ligger med udsigten direkte ud til banerne er særligt udsat, og har ”glæden” af starterne fra Bane 04R. Beboerne i St.Magleby har vænnet sig til at leve bag de ekstra støjisolerede døre og vinduer, og har efterhånden opgivet at tage kampen op….. for hvad nytter det at klage?

Den 28. juni havde Rikke Karlsson et indlæg i Dragør Nyt om vores store nabo, og den 5. juli svarer Inger Sturm, miljøchef i Købenavns Lufthavn, at lufthavnen allerede har en dialog om miljøforholdende i lufthavnen med mange interessenter, at lufthavnen meget gerne vil styrke den gode dialog med alle sine naboer, og at lufthavnen tager alle henvendelser seriøst. Mens vi kan glæde os over denne åbenhed, må jeg desværre konstatere at når det kommer til stykket har der indtil nu ikke været noget at komme efter.

Igennem Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn har de to nabokommuner Dragør og Tårnby og øvrige interessenter 1-2 årlige møder hvor der følges op på tilsynet med støj og miljø, klagesager, kontrolforanstaltninger og lufthavnens udvikling. Deltagerne er: Sammenslutningen af Grundejerforeningen i Tårnby Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune v/undertegnede, Grundejerforeningen St. Magleby, Grundejerforeningerne Godthaab og Nordstranden, Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen, Naturstyrelsen.

I møderne i Kontaktgruppen er der kun tale om en orientering, dvs. vi får kun status på det ene og det andet område, hvor mange klager der har været osv. (og her er der kun klager vedrørende Bane 12-30), og vi kan spørge ind til dette. Men når både Henrik Zimino og jeg har stillet spørgsmålstegn ved de eksisterende restriktionsområder, så bliver vi oplyst at det er politisk besluttet at opretholde områderne og at lufthavnen er af statslig interesse. Det præciseres at Kontaktgruppen ikke har mandat til at træffe beslutninger om ændringer af restriktionsområder, men at Miljøministeriet tager til efterretning, at der er behov for at få undersøgt, hvilke muligheder restriktionsområdet giver kommunerne for udvikling.

De seneste erfaringer er, at støjniveauet falder ved overgang fra gamle til nye, større flytyper. Vi har derfor spurgt ind til, hvilke konsekvenser en eventuel udvidelse af trafikken vil have med hensyn til støjniveauet.

Det blev i marts 2015 oplyst, at der skal udarbejdes en VVM (vurdering af indvirkning på miljøet), hvis formål blandt andet er at undersøge dette. Vi efterlyser denne vurdering efter at SAS for 3 år siden udfasede de ældre MD-80 og erstattede dem med Airbus A320, og sidste år gjorde Emirates sit indtog med kæmpeflyet A380 med daglige flyvninger fra CPH.

Med hensyn til de uløste støjproblemer i St. Magleby minder jeg om at børnehaven Løvegården måtte lukkes ned grundet støjen, men hverken lufthavnen eller Miljøministeriet har foretaget sig noget konkret i den anledning. Jeg har i Kontaktgruppen, og i tidligere indlæg i avisen, talt for støjafskærmning eller en forlængelse af lufthavnens jord-depoter rundt om St. Magleby.

Nu vil vi gerne se lufthavnen handle på dette, og CPH behøver ikke at vente på svar fra noget ministerium.

Med venlig hilsen

Uffe Jacobsen

Repræsentant for Dragør Kommune i Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn og bestyrelsesmedlem for liste C