Diger og kystudvikling

Kommunernes Landsforening afholdt en 2 dages konference om Teknik og Miljø,og vi var tre politikere af sted fra Dragør. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard holdt en Keynote med pointen, at det er kommunerne, der har den store opgave i at ændre adfærd og gøre en forskel, og at Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen trænger til et miljøpolitisk blik.

Jeg valgte blandt andet at deltage i et møde om Kystbeskyttelse. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde, fortalte levende om historikken med de store oversvømmelser omkring fjorden, og fortsatte med at fortælle om den proces Roskilde har forsøgt at forfølge, for at få tilladt opførelse af kystdiger. Roskilde havde nøje udarbejdet en procesplan, for at få de forskellige processer til at glide så hurtigt og uproblematisk som muligt. Desværre afviste Kystdirektoratet procesplanen, idet alle processer skal være fortløbende og ikke simultane. De forhold og langvarig processer har været genstand for meget kritik i medierne.

K siger i Kafka’s Processen: “Det er ikke nødvendig at acceptere alt som sandt eller rigtigt. Man skal blot acceptere det som nødvendigt.” Vi har ikke mandskab og materiel nok til at modvirke de store skybrud eller oversvømmelser i fremtiden. Det forstyrrer vores samfund. Det destruerer værdi. Det er et kæmpe problem for lodsejere og familier.
Familier der går i seng om aftenen til måske-varsler. Når folk får huse, matrikler og marker ødelagt, er der kun en ting der er rigtigt. Det er at få bygget de diger.

Joy Mogensen sagde også: “Når politikerne ikke har en klar vision, bliver politikken kapret af særinteresser eller bureaukrati”. Det kan forstås som en direkte advarsel mod det fedtspilleri, vi har set i Dragør Kommunalbestyrelse. Konservative har en klar vision om et kystdige på hele Sydamager. Højde og beskyttelsesgrad må afklares i processen med grundejerne.

Jørn Pedersen, borgmester og formand for Teknik og Miljø Udvalget i Kommunernes Landsforening nævnte, at det er foreslået ministeren at flere økonomisk effektive projekter fremmes, at der etableres national lånefond, og at der sker statslige kystplanlægningsinitiativer for Nordjylland og Køgebugt til Dragør. Sidstnævnte er der dog ikke konkrete initiativer for.

Det var Roskildes erfaringer, at skal processen for etablering af diger gå hurtigt og smidigt, skal statens indflydelse minimeres og grundejerne drive processen og stå for finansieringen.

Merete Løvshall er direktør i Kystdirektoratet, og holdt et oplæg fuldt af fakta, som for eksempel, at der bor næsten 1 million mennesker under 1 km fra kysten og at hovedsigtet med kystbeskyttelsesloven har været, at hovedparten af kystsikring skal ske i store, samlede sager. Merete Løvshalls afsluttede bemærkning var, at nu skal vi ikke forhaste os, men træffe de rigtige beslutninger.

Det er en helt utrolig holdning, når vi i årevis har vidst, at havniveauet er stigende og risikoen for oversvømmelser markant forhøjet. Det er åbenlyst at Kystdirektoratet forhaler etablering af kystdiger i samspil med Danmarks Naturfredningsforening. Egentlig interessant, når diger ved Vesterhavet ikke har forhindret UNESCO fredning af Vadehavet, og vi har Amager Fælled beskyttet af et meget højt dige. Det kan altså sagtens lade sig gøre at beskytte mod oversvømmelse, og have natur på begge sider af diget.

Et andet temamøde jeg deltog i var om nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski, underdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet, fortalte om modernisering af planloven, der skal understøtte vækst og erhvervsudvikling men stadig værne om natur og miljø.

For Dragør var det en klar opfattelse, at der ligger muligheder i de kystnære områder mellem by og havn. Ny lovændring har til formål at give mere rum til friluftsliv, med mulighed for at få dispensation til faciliteter og anlæg. Det kan være shelters til søsport, grejskure til skoler, ungdoms- og sportsklubber. Det kan også være muligheden for at opstille fodboldmål, etablere beachvolley og lignende. Der er ikke tale om anlæg, der fjerner udsigten over strandenge og vandet, men ønsket er at fremme friluftslivet og kystturismen, eftersom udviklingen i kystturisme er gået i stå i Danmark, i modsætning til turisme i byer og udlandet.

Konservative ser en god mulighed for at ophæve noget af fredningen, så vi kan udvikle mindre anlæg til brug for skoler, børnehaver, turisme mv i tilknytning til eksisterende anlæg.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe
Medlem af byrådet for Det Konservative Folkeparti