Det var tæt på

Sidste onsdag holdt vi alle vejret og krydsede alle fingre for, at digerne holdt og vandstanden ikke blev for høj. Gudskelov skete der ikke store skader i Dragør og lige inden digerne var helt udfordret trak vandet sig tilbage. En 100 års hændelse var sket og Dragør var tæt på alvorlige følger.

Bliver dige et valgløfte

I den kommende tid vil vi formentlig opleve politikere love bedre kystbeskyttelse. Fakta er blot at kommunalbestyrelsen gennem flere år har drøftet, hvilken kystbeskyttelse Dragør skal have.

Konservatives valgprogram fra 2013 havde det konkrete punkt, at Dragør skal beskyttes af et kystdige. Hidtil har der i tværkommunale-statslige samarbejder været alt for meget snak om herligheden ved jævnlig oversvømmelse og alene sikring af Ørestaden. Endda har vi set forslag om et landdige gennem golfbanen og skoven der skulle beskytte Dragør.

Det har vi været i mod, da konsekvensen vil være, at man afskriver store ejendomsværdier i hele det sydlige Dragør, ligesom det i høj grad udsætter Søvang for oversvømmelse, da vandet kan løbe bagom ved ekstremt højvande. Træffes der ikke beslutning inden valget, vil et kystdige også stå højt på det Konservative valgprogram i 2017. Da vi altid har gået ind for kystdige er dette også det vi arbejder for fremadrettet.

Hvad vil de andre partier?

Igennem flere år har vi stået meget alene med vores ønske. Senest i 2015 blev vi nedstemt på kommunalbestyrelsens møde da vi skulle vedtage risikostyringsplanen for Dragør. Her foreslog vi, at der etableres kystdige så Dragørs huse og infrastruktur beskyttes. Desværre var det på kommunalbestyrelsens møde kun Konservative der ønskede dette. I stedet stemte både Socialdemokraterne, DF, Liste T og Venstre imod. Hvorfor har vi aldrig fundet ud af.
Som grønt parti med fokus på miljøet har vi også en pligt til beskytte. Derfor har vi fortsat dialogen på de indre politiske linjer og det har synligt båret frugt.

I november 2016 var sagen til behandling igen og denne gang handlede sagen kun om kystdige. Forvaltningen har foreslået to typer diger. Et tilbagetrukket kystdige og et fremskudt der følger kystlinjen. Alle partier på nær Liste T ønskede at få begge kystdiger vurderet og dermed har de øvrige landspolitiske partier budt ind på Konservatives ide om, at et kystdige langs kystlinjen er en god ide. Kun liste T ønskede et tilbagetrukket dige, der ikke giver den optimale beskyttelse af ejendomme i hele kommunen.

Processen må speedes op

Ved vedtagelsen af det Konservative forslag i november 2016 skal forvaltningen fremkomme med forslag til realisering. En realisering er omkostningsfyldt og vil formentlig kræve involvering af statslige myndigheder og pres på folketinget for at sikre finansiering. Det er ikke alene en kommunalopgave at etablere kystsikring, men også en statslig opgave da vandet ikke tager hensyn til kommunegrænser. Når nu der er bred politisk enighed om etablering af et kystdige, er det afgørende, at vi speeder processen op. Vi har som kystkommune ikke tid til langtrukken sagsbehandling eller politisk fnidder om disse sager. Vi har brug for handling og beslutninger. Det viste sidste onsdags hændelse. Det var tæt på, men gudskelov blev vi reddet på målstregen.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Jerrik Walløe
Den Konservative Byrådsgruppe