Et kystdige er det eneste rigtige

4. Januar 2017 kl 17:50 nåede vandstanden 1,39 meter i Dragør, og det var kun rent held at det ikke samtidig blæste så Øresund “viste tænder”.

Blot 11cm mere og vandet var løbet ind over den eksisisterende kystsikring.

Nu er der endelig en beslutning på vej, så også den sydlige del af Amager kan fremtidssikres mod forhøjet vandstand, klimaforandringer og stormflod.

I de sidste 5 år har Konservative som bekendt advaret mod den manglende beskyttelse af den sydlige del af kommunen og arbejdet målrettet for et kystdige, og derfor er vi naturligvis glade for at partierne nu er klar til at tage en beslutning.

Endda liste T er nu med på et dige, selvom de som de siger, mere hælder til et “intelligent” lidt lavere dige som ville være langt mere tilbagetrukket fra kysten end vort forslag, men som til gengæld også ville zigzagge sig langs diverse skel og ejendomme. Efter min mening et meget ejendommeligt dige som for det første efterlader store arealer ubeskyttet, og vil være langt mere kompliceret og dyrt at gennemføre.

Det græsklædte kystdige vi taler for vil måske være 0,5 meter højere, men vil til gengæld give den bedste beskyttelse, være enkelt at gennemføre, og byde på en herlig cykel og gangsti på toppen som også vil passe perfekt med Naturpark Amagers planer om en motionsrute der går hele vejen rundt om øen, og hvor et par udsigtstårne placeres langs kysten på Sydamager. De mange ekstra besøgende som forventes grundetvil også komme Dragør til gavn.

Derfor er et kystdige den eneste rigtige løsning!

Med venlig hilsen
Uffe Jacobsen
Bestyrelsesmedlem