Konservativ ældrepolitik

Hvad er det gode ældreliv? Kommunerne over hele landet kommer aldrig til at levere en service som alle borgere er tilfredse med. Vi er styret hårdt af regeringens serviceloft og øget ønsker fra alle borgere om bedre kommunal service. Derfor er det endnu vigtigere at vi som politikere er meget klare i vores udmeldinger om, hvad vi vil med ældreområdet.
Ny moderne demensafdeling

Om få år vil vi i Dragør have mangel på plejeboliger til ældre. For os Konservative vil det være helt naturligt at bygge en ekstra afdeling til omsorgscentret. Da der ikke vil være plads til, at bygge til, vil vi med fordel kunne bygge en ny afdeling på Engvejsarealet ved Tennisbanerne. Når vi bygger ny afdeling bør vi tænke i, at lave en nybygget afdeling til demente ældre. En afdeling der netop bygges så der skabes et trygt bomiljø for de ældre med den rette indretning. Ældre demente har netop brug for, at have tryghed omkring sig.

Flere varme hænder på Enggården

For Konservative er der tre vigtige temaer i plejen på Enggården. Det ene er, at den sygeplejefaglige indsats er høj og ydes af uddannet personale. Der ud over skal personalet have ressourcer til at være nærværende og yde omsorg. At have tid til en snak over en kop kaffe, til at tage den ældre en tur med i parken eller til havnen. Og endelig er det vigtigt, at vi sikrer en god terminal pleje når livet rinder ud. At slutte sit liv i egen bolig, hvor der er ro og tid til afsked er vigtigt og ældre på et omsorgscenter skal ikke afslutte livet på hospitalet, fordi vi ikke har tilstrækkelige ressourcer i ældreplejen i kommunen.

Hyppigere bad og rengøring

Ældre der bor i egen bolig og som har brug for hjemmeplejen til enten praktisk bistand eller personlig pleje, skal have mulighed for at få et bad efter behov. Retten til et bad skal ikke defineres af politiske vedtagne kvalitetsstandarder, men skal følge det behov borgeren har, i forhold til egen situation. Der ud over skal der være tid og plads til hyppigere rengøring end tilfældet er i dag. Ældre borgere der har brug for pleje er ofte meget hjemme og derfor skal de hjemlige omgivelser være rare og trygge at være i.

Foreningslivet skal styrke de ældre

For de mange ældre der ikke har brug for pleje og omsorg skal have så gode tilbud som muligt til, at deltage i foreningsliv, netværk og arrangementer i byen. Derfor værner Konservative om Wiedergårdens aktivitetshus. At have et hus der summer af livsglæde, hvor ældre mødes, underviser hinanden, har tid til en sludder over kaffen, hvor der er kurser, idræt og sundhed, er den bedste forebyggende indsats en kommune kan yde. Derfor skal Wiedergården fastholdes, der skal ikke indføres brugerbetaling og vi skal som politikere understøtte udviklingen på Wiedergården.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Konservative