Vi skal opføre os anstændigt

Fællesindlæg mellem ACOV om skolesagen.

Torsdag den 23. juni 2016 blev kommunalbestyrelsen orienteret om, at lederen af Dragør skole havde opsagt sin stilling. Allerede samme dag blev der indkaldt til et ekstra ordinært møde den 27. juni 2016 i Børn, Fritids- og Kulturudvalget, da formanden mente, at det var vigtigt at hele udvalget havde samme viden om den videre proces vedr. ansættelse mv., nu hvor alle er på vej på sommerferie.

Fredag den 24.juni 2016 modtog kommunalbestyrelsen et åbent brev fra personalet på Dragør skole der udtrykte mistillid til direktør og skolechef. I brevet er bl.a. angivet ” at forvaltningen ikke har evnet at skabe rammerne for et tillidsbærende samarbejde med ledere, pædagoger og lærere på Dragør Skole. De har aldrig formået at stikke fingeren i jorden og forstå Dragør skolevæsens kultur og værdier. Ej heller har de evnet at bakke op om lederne og give dem mulighed for at løfte den helt nødvendige ledelsesopgave.” Det politiske system er ikke præsenteret for konkrete eksempler på dette.

Anstændig personalepolitik

Brevet er en alvorlig anklage som enhver politiker skal tage alvorligt. Det har vi også gjort og har bedt både forvaltning og personale om at fremsende et uddybende notat om sagen, som skal behandles på et ekstra ordinært Økonomiudvalgsmøde den 2. august 2016 hvor skolernes fremtid vil blive drøftet. Når der fremsendes klager af mere alvorlig art er det en forpligtigelse at få sagen belyst fra begge sider før der træffes beslutning om det videre forløb. Og det er rimeligt at forvente at parterne er i stand til at eksemplificere deres kritik.

Personalet valgte samme dag at rejse debatten på Facebook. En hver der deltager i debat på Facebook ved, at det oftest foregår med mere eller mindre seriøse udtalelser. At nogle mener at de kan tillade sig at skrive hvad som helst og tonen er ofte grov og ubehagelig. Som ansvarlig politisk ledelse kan og skal vi ikke deltage i drøftelse af navngivne embedsmænd på Facebook. Det ville være uetisk og uanstændigt. Samtidig vil det sende et helt forkert signal til de 900 dygtige medarbejdere i Dragør kommune, hvis politikerne debattere personalesager offentligt.

Liste T hyrer og fyrer offentligt

Liste T valgte ikke at støtte ACOV i at behandle sagen anstændigt og etisk korrekt. Liste T ønskede i stedet at tilsidesætte alle retlige regler og stillede et åbent forslag om, at der skal ske fyring af navngiven embedsmand, og ønskede at træffe beslutningen uden at høre alle parter. Yderligere valgte Liste T samme dag at følge trop på Facebook med offentlig debat om navngivne medarbejdere.

Godt nok deltager Liste T sjældent i at tage politisk ansvar, men det er rystende, at opleve at et parti mener, at behandling af personalesager skal behandles fuldt åbent, at man ikke ønsker at få sagerne belyst fra begge sider. Hvis Liste T´s personalepolitik skal følges vil man som offentlig ansat i Dragør Kommune være helt uden retssikkerhed og vi vil få en kommune der vil kollapse inden for få måneder.

Processen fortsætter

Ud over behandling af den konkrete sag, er der truffet beslutning om at den ledige skolelederstilling er i opslag med det samme til besættelse hurtigst muligt. Og selv om det er en alvorlig og vanskelig situation fortsætter vi arbejdet med udviklingen af Dragørs skoler. Noget som er rigtigt godt i gang, da den samlede ledergruppe løfter deres ledelsesansvar meget dygtigt, at vi har indledt samarbejde med A.P Møller Fonden, at der er givet tilsagn til den første klasse i Dragør om nedsat skoledag, at der er tilfredshed med de vilkår vi har besluttet for planlægningen af skoleåret, at der stadig er meget kvalificeret personale der søger til Dragør, at børnene trives i skolerne, at mange forældre er tilfredse. Men vi tager også kritik alvorligt, vurderer den og træffer vores beslutninger, men vælger at gøre dette på et oplyst grundlag.

Venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup, Borgmester (V)

Kenneth Gøtterup, Udvalgsformand (K)

Allan Holst, Udvalgsformand (A)

Morten Dreyer, Kommunalbestyrelsesmedlem (DF)