Hvad vil Venstre med Konstitueringssamarbejdet

Masser af sager er vi uenige om blandt Socialdemokraterne, Konservative og DF. Men gennem dialog, respekt for hinandens synspunkter og forhandlinger får vi landet sagerne til gavn for borgerne.

I Dragør Nyts udgave inden jul havde Venstres Kim Dupont et indlæg i avisen, hvor han opfordrede til, at de borgerlige partier går sammen i et fremtidigt samarbejde. Et nyt oplæg til et fremtidigt samarbejde de sidste to år af valgperioden.

Et interessant synspunkt fra et fremtrædende Venstremedlem i Dragør. Os bekendt har Venstre forpligtet sig til et fire årigt samarbejde med Socialdemokraterne, Konservative og DF. Nu ønsker Venstres Kim Dupont, at CVO og Liberal Alliance skal danne fællesskab. Vi er nu ganske godt tilfredse med samarbejdet mellem ACOV. Kim Dupont glemmer, efter han er skiftet fra Liberal Alliance til Venstre, at Venstre ikke udviste den store samarbejdsvilje på selve valgnatten. Venstre nåede at skifte holdning adskillige gange, løb fra en aftale med andre partier i de hektiske uger efter valget, og nu øjensynligt lægger han op til at Venstre skal springe en gang mere.

Fra vores side skal der ikke være tvivl. Dragørs borgere er bedst tjent med et så bredt flertal som muligt i byrådssalen. Det er der aktuelt ved fire landspolitiske partier. Er øvrige partier interesseret i at deltage i realitetsforhandlinger om de forskellige politiske sager er de meget velkomne for os. Men grundstenen i samarbejdet i disse fire år er den indgået politiske konstitueringsaftale. For os tre partier er det vigtigt at holde ord og ikke hoppe rundt.

Vil den rene liberalisme udvikle kommunen

Kim Dupont ønsker mere liberalisme i Dragørs politik. Vil det fremme udviklingen af Dragør? Det afhænger jo af øjnene der ser på det. Vi husker hvordan fx Liberal Alliance i valgkampen i 2013 bl.a. udtalte, at der ikke skal ydes så meget støtte til bl.a. idrætslivet i Dragør. Her er en væsentlig forskel på Venstres Kim Dupont og os. Vi ønsker bl.a. et styrket foreningsliv. Vi ønsker en stærk ældrepleje, vi ønsker gode forhold i institutionerne. Vi har tre forskellige ideologier for hvordan samfundet bør styres og udvikles. Vi er også realister og ved vi skal samarbejde. Derfor samarbejder vi gerne om at effektivisere kommunen, samtidig med at vi sikrer velfærd, vores kultur og styrker erhvervslivets betingelser.

For os er det helt afgørende, at vi sikrer en effektiv kommunal drift, men med fokus på, at der er kvalitet i velfærdsydelserne. Vi ønsker at støtte idræts og foreningslivet, så vi har et stærkt ungdomsarbejde og generelt fokus på folkesundhed. Vi værner om vores kulturhistorie i Dragør og vi ønsker at erhvervslivet har gode vilkår.

Der er masser af sager vi er uenige om blandt Socialdemokraterne, Konservative og DF. Men gennem dialog, respekt for hinandens synspunkter og forhandlinger der er præget af at ville nå et fælles resultat får vi landet sagerne til gavn for borgerne. Det agter vi at fortsætte med og har ikke som Venstre´s Kim Dupont nogen planer om at bryde konstitueringen her midt i valgperioden. Har Venstres byrådsgruppe dette eller er der blot tale om en fejlslagen udmelding fra et medlem?

Med disse ord skal der fra Socialdemokraterne, Konservative og DF ønskes godt nytår til alle i Dragør.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Konservativt Folkeparti

Allan Holst, Socialdemokraterne

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti